Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” z siedzibą w Świebodzinie ul. Okrężna 3  otrzymało dofinansowanie w wysokości  1 085 399,00  na realizację Ośrodka Wsparcia i Testów

POWSTAJĄCYCH W RAMACH PROGRAMU RADY NADZORCZEJ PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PN.

„CENTRA INFORMACYJNO-DORADCZE  DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”

Plik do pobrania:

Informacja ze spotkania z partnerem niemieckim MitOst z Hamburga.

W dniach od 14.10.2022 r. do 16.10.2022 r.  nasze stowarzyszenie gościło przedstawicieli partnera niemieckiego MitOst z Hamburga: Annika, Claus, Lars(członkowie zarządu ) and Nastja (wolontariusz Korpusu Solidarności).

Spotkanie dotyczyło planowanej trójstronnej wymiany młodzieży: polskiej, ukraińskiej i niemieckiej. 

Dlatego w sobotę, 15 października odbyło się spotkanie z młodzieżą w naszej siedzibie przy ulicy Okrężnej 3.  W spotkaniu wzięli udział członkowie Międzynarodowego Klubu Młodzieżowego, tj. Daria, Sofia, Valeria, Anastazja oraz Wiktoria, którym serdecznie dziękujemy za przygotowane prezentacje.

W ciągu trzech dni spotkań i roboczych sesji  partnerzy przedstawili swoje doświadczenie i metody pracy. 

Szczegółowo omawiano aktualne  potrzeby młodzież polskiej , niemieckiej i ukraińskiej co będzie miało przełożenie na program wymiany trójstronnej, jego cele i rezultaty. 

Chcielibyśmy umożliwić  młodzieży wypowiedzieć się na tematy związane z aktualną sytuacją społeczno-gospodarczą i  sformułować swoje propozycje budowy pozytywnej rzeczywistości. 

Planowany tytuł  wymiany młodzieży:  Zabierz głos. 

Spotkanie partnerów Stowarzyszenia „Pomost” oraz „MitOst” w Świebodzinie  w dniach 14.10.22r.-16.10.22r.  było zorganizowane  dzięki  wsparciu finansowemu udzielonemu przez Polsko Niemiecką Współpracę Młodzieży  za pośrednictwem Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” .