1. Dzienny Dom Opieki “Homini”

Stowarzyszenie „Pomost” realizuje projekt finansowany ze środków własnych pod nazwą „ Dzienny Dom Pobytu Homini w Świebodzinie”.


2. „MÓWIMY STOP!”

 Projekt ”Mówimy STOP!” ma na celu zwiększenie pomocy osobom dotkniętym przemocą domową w rejonie lubuskim. Realizacja projektu uzupełni działania podmiotów publicznych poprzez wsparcie środowiskowe, uruchomi działania oddolne prowadzone przez NGO, które są blisko społeczeństwa.  W efekcie zwiększy się siła oddziaływania na politykę społeczną dotyczącą zapobiegania
i przeciwdziałania skutkom wykluczenia społecznego. W projekcie …


3.  “UTWORZENIE I PROWADZENIE OŚRODKA WSPARCIA I TESTÓW” W ŚWIEBODZINIE

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „ Pomost’ realizuje program pn. „ Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów” w Świebodzinie w ramach programu PFRON pn …


4.  LOKALNE PARTNERSTWO DLA WOLONTARIATU – EDYCJA 2022-2024

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” realizuje w okresie 2022-2024 zadanie pod tytułem Lokalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2022-2024 w programie


5. „OPIEKA WYTCHNIENIOWA DLA CZŁONKÓW RODZIN LUB OPIEKUNÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI” – EDYCJA 2023

W okresie od 1.01.2023-31.12.2023 realizujemy zadanie w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” – edycja 2023.

6. POMOST Z UKRAINĄ – 2023

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” realizuje w terminie od 01. 07. 2023r. do 31.12. 2023 r. – projekt „Pomost z Ukrainą -2023 ” sfinansowany w 100% ze środków PFRON …

7. PNWM

Stowarzyszenie Pomost, we współpracy z niemieckim partnerem MitOst z Hamburga, zrealizowało projekt wymiany młodzieży w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Główna wymiana odbyła się od 5 do 20 sierpnia 2023 roku. Pierwszy etap miał miejsce w Polsce, w Pszczewie, natomiast drugi w Berlinie i Hamburgu….

8. OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3 W FORMIE KLUBU DZIECIĘCEGO BAJA LAND

OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3 W FORMIE KLUBU DZIECIĘCEGO BAJA LAND

9. Dialog +

Z ogromną radością informujemy, że Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji “Pomost” zostało wybrane do realizacji projektu w ramach prestiżowego konkursu “DziałaMY DoradzaMY 2022-2023”. Ten innowacyjny projekt odbędzie się w okresie od 1 września do 30 listopada 2023 roku…

10. CIS w Świebodzinie wobec wyzwań społeczno-gospodarczych

Stowarzyszenie Pomost realizuje zadanie publiczne “CIS w Świebodzinie wobec wyzwań społeczno- gospodarczych” we współpracy z Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025 (Edycja 2023).

11. PROGRAM PAJACYK – WSPARCIE ŻYWNOŚCIOWE

Organizator wsparcia: Polska Akcja Humanitarna, Al. Solidarności 78 A, 00-145 Warszawa (zwana dalej „Fundacją”, Koordynacja programu: Biuro Polskiej Akcji Humanitarnej w Toruniu, ul. Bydgoska 54/5, 87-100 Toruń. Poprzez program Pajacyk – wsparcie żywnościowe, Fundacja Polska Akcja Humanitarna wspiera dzieci i młodzież, a w wyjątkowych przypadkach…