Projekt: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych
− edycja 2024”

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji “Pomost” realizuje  w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
zadanie publiczne w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej
„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych − edycja 2024”
finansowane z Państwowego Funduszu Solidarnościowego.

Usługi asystencji osobistej będą polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z
niepełnosprawnością w różnych sferach życia:

 1. Wsparcie uczestnika w czynnościach samoobsługowych
  Utrzymanie higieny osobistej – pomoc w codziennym życiu. To poprawia poziom niezależność i
  komfort życia osoby niepełnosprawnej.
 2. Wsparcie uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.
  Asystenci towarzyszą osobom niepełnosprawnym na spotkaniach społecznych, wydarzeniach
  kulturalnych i innych aktywnościach, co przyczynia się do zwiększenia integracji społecznej oraz
  polepszenia jakości życia tych osób.
 3. Wsparcie uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania.
  Usługa asystencji osobistej zapewnia dostęp do odpowiednich środków transportu, takich jak
  samochody dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Asystenci osobiści pomagają
  uczestnikowi w poruszaniu się na wózku inwalidzkich lub innym sprzęcie wspomagającym mobilność.
  Dostarczają wsparcie w wychodzeniu i wchodzeniu do pojazdów oraz budynków.
  Asystenci osobiści dostarczają wsparcia emocjonalnego, pomagając uczestnikowi poczuć się pewniej i
  bardziej komfortowo podczas podróży.
  4.. Wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnieniu ról w rodzinie.
  Asystenci osobiści wspierają uczestników w wykonywaniu codziennych obowiązków domowych,
  takich jak sprzątanie, gotowanie, pranie, zakupy spożywcze i inne czynności, które są niezbędne do
  prowadzenia gospodarstwa domowego.
  Asystenci wspierają uczestników podczas nauki, np. robienie notatek, wsparcie w pracy zawodowej,
  zapewniają towarzystwo i rozmowę wspierającą, co znacząco wpływa na ich rozwój osobisty i
  zawodowy.
  Asystenci zapewniają aktywne wsłuchiwanie się w potrzeby, zrozumienie sytuacji życiowej i
  emocjonalnej oraz umożliwienie otwartej komunikacji, to aspekty kluczowe dla skutecznego wsparcia
  uczestników w pełnieniu ról w rodzinie i prowadzeniu gospodarstwa domowego. Dzięki takiemu
  wsparciu, uczestnicy mogą czuć się pewniej, bardziej kompetentnie i zrównoważenie, co z kolei ma
  pozytywny wpływ na całą rodzinę oraz ich funkcjonowanie społeczne.

Realizacja programu przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji “Pomost” ma na celu zapewnienie
dostępności osób z niepełnosprawnościami do usług asystenta osobistego, co przyczyni się do
osiągnięcia następujących korzyści dla uczestników projektu:

Poprawa funkcjonowania 19 osób z niepełnosprawnościami w ich środowisku, zaspokojenie ich
potrzeb oraz umożliwienie ich pełnego uczestnictwa w życiu społecznym:
• Program umożliwia 19 osobom niepełnosprawnym prowadzenie jak najbardziej niezależnego życia,
poprawiając ich codzienne funkcjonowanie i komfort życia.
• Dzięki programowi osoby niepełnosprawne otrzymują wsparcie dostosowane do swoich
indywidualnych potrzeb, co pozwala im lepiej radzić sobie z wyzwaniami dnia codziennego.
• Realizacja programu umożliwia osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w różnego rodzaju
wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych, co przyczynia się do
zwiększenia ich aktywności i integracji społecznej.
•Realizacja programu zwiększa samodzielność i aktywności osób niepełnosprawnych, co pozwala im
prowadzić bardziej niezależne życie oraz lepiej funkcjonować w ich środowisku.
• Realizacja programu ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób
niepełnosprawnych, co przyczynia się do bardziej równoprawnego uczestnictwa tych osób w życiu
społeczeństwa.

Realizacja  zadania publicznego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy  i
 Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych − edycja 2024” z Funduszu Solidarnościowego.