PROGRAM „ODPORNOŚĆ ORAZ ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ” na lata 2022 – 2025, finansowany z funduszy europejskich. Realizowany w okresie od 01.02.2024r. do 31.07.2024r przez Centrum Integracji Społecznej ,prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” w Świebodzinie.

Projekt wspomaga wzmocnienie potencjału działań reintegracyjnych poprzez opracowanie i wdrożenie Programu szkoleniowego dla uczestników CIS pod nazwą : Usługi społeczne świadczone przez Centrum Integracji Społecznej w Świebodzinie oparte na zielonej i cyfrowej gospodarce i dostosowane do migrantów. .

Celem głównym zaplanowanego na podstawie analizy SWOT przedsięwzięcia jest wzrost stabilności finansowej oraz odporności na zmiany Centrum Integracji Społecznej w Świebodzinie poprzez modernizację profilu działalności CIS.

Opracowany przez Stowarzyszenie program szkoleniowy będzie wdrażany przez 6 miesięcy dla 15 uczestników CIS. Obejmuje również elementy nauki języka polskiego dla uchodźców, aby stworzyć im równe szanse rozwojowe. Wspomagamy uczestników projektu w zdobywaniu niezbędnych umiejętności i kwalifikacji w celu zwiększenia szans na podjęcie zatrudnienia, co przyczyni się do redukcji społecznego wykluczenia.

Działania projektowe dla grupy CIS:

1. Aktywizacja zawodowa i rozwój kwalifikacji 15 uczestników CIS w kierunku usług społecznych na podstawie własnego Programu Szkoleniowego opartego na zielonej i cyfrowej gospodarce.

Rodzaje kursów i praktyk zawodowych dedykowanych Uczestnikom:

– Kurs rozwijania kompetencji miękkich

– Kurs Asystenta osoby niepełnosprawnej

– Kurs Opiekuna osoby niesamodzielnej

– Kurs Opiekuna dzieci/niania

– Kurs Masażysty

2. Rozwój zdolności 5 migrantów do reintegracji poprzez naukę j. polskiego i kultury polskiej

Zajęcia prowadzone w grupie, co umożliwia uczestnikom poznanie innych migrantów oraz wymianę doświadczeń. Znajomość języka polskiego oraz wiedza o polskiej kulturze może być niezwykle pomocna dla osób chcących podjąć pracę lub/i naukę w polskiej szkole.