Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Maluch+” 2022-2029

na rzecz rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3