Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” realizuje w terminie od 01. 01. 2024r. do 30.06. 2024 r. –
projekt „Pomost z Ukrainą -2024” sfinansowany w 100% ze środków PFRON w ramach realizacji
zadania – Moduł III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

„Pomost z Ukrainą -2024”

W czasie realizacji projektu udzielamy wsparcia

dla

25 osób niepełnosprawnych

oraz 30 osób z ich najbliższego otoczenia tj. rodzina, sąsiedzi, inne osoby towarzyszące.

Nasze wsparcie polega na
-pomocy w wyżywieniu i środkach czystości
-kursach języka polskiego

-kursach zawodowych (kurs polskiego rynku pracy, doradztwo zawodowe, kursy komputerowe)

-dla seniorów zapewniamy pobyt w Domu Opieki „Homini”
-dla dzieci do lat 3 pobyt w żłobku Baja Land
-dla młodzieży zajęcia popołudniowe w Klubie Młodzieżowym
-dla osób bezrobotnych aktywizacje w Centrum Integracji Społecznej

-wsparcie psychologiczne i informacyjne
-tłumaczenia ustne i pisemne

Biuro projektu: Park Chopina 4, 66-200 Świebodzin
stowarzyszenie@naszpomost.pl