Realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” w okresie Ferii zimowych  2024 dla  48  osób w wieku do 18  lat.

Organizator wsparcia: 

Polska Akcja Humanitarna, Al. Solidarności 78 A, 00-145 Warszawa (zwana dalej „Fundacją”, Koordynacja programu: Biuro Polskiej Akcji Humanitarnej w Toruniu, ul. Bydgoska 54/5, 87-100 Toruń.

Poprzez program Pajacyk – wsparcie żywnościowe, Fundacja Polska Akcja Humanitarna wspiera dzieci i młodzież,  a w wyjątkowych przypadkach również dorosłych do 24 roku życia, którzy ze względu na trudną sytuację materialną powinni otrzymywać bezpłatne posiłki, a nie mogą liczyć na pomoc gminy.

Beneficjentami Programu są dzieci i młodzież do 18 roku życia zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa, niezaradności życiowej rodziców, niepełnosprawności lub innych przyczyn, w tym z powodu uchodźctwa.

W ramach programu prowadzone jest dożywianie w ramach Międzynarodowego Klubu Młodzieżowego w Świebodzinie. 

Celem jest rozwinięcie systemu docierania z pomocą do najbardziej potrzebujących dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich.

CELE PROGRAMU 

  1. Rozwinięcie efektywnego systemu docierania z pomocą żywnościową do beneficjentów w okresie wakacji letnich. 

2. Dotarcie z pomocą w formie posiłku do najbardziej potrzebujących dzieci i młodzieży w najbiedniejszych regionach Polski. 

 3. Zmniejszenie stopnia wykluczenia społecznego oraz poprawa zdrowia i potencjału intelektualnego dzieci i młodzieży poprzez finansowanie posiłków w placówkach wsparcia dziennego.