1. Komunikacja poprzez sztukę (Southampton)
 2. Rowerem Przez Historię
 3. Tradycyjna wioska w przyszłości
 4. Projekt Globtrotter
 5. Brójeckie koziołki na Białorusi
 6. Kompleksowe i wystandaryzowane aktywizowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie nowych i wsparcie istniejących CIS-ów na terenie woj. lubuskiego
 7. Salem Alejkum
 8. Zwiększenie samodzielności osób bezdomnych poprzez system usług reintegracji społecznej i zawodowej
 9. Cis jako szansa
 10. I ty możesz być aktywny zawodowo
 11. Model środowiskowych usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych
 12. Wnuczęta w dobrych rekach
 13. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczno-zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego w Centrum Integracji Społecznej
 14. Cyber Klub Seniora
 15. Utworzenie i prowadzenie 4 Klubów Wsparcia Seniora na terenie 3 powiatów województwa lubuskiego
 16. Dobre praktyki Homini w Świebodzinie
 17. „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” – edycja 2020-2021
 18. Kompetencje społeczne w czasach Pandemii
 19. Międzykulturowy krok do wolontariatu
 20. Lepsze jutro dzieciom
 21. Utworzenie i prowadzenie 4 Klubów Wsparcia Seniora na terenie 3 powiatów województwa lubuskiego
 22. By Forest Education
 23. Dzienny Dom Pobytu Homini w Świebodzinie
 24. Lubuskie młodzieżą silne
 25. Empatia przeciw COVID
 26. Nowoczesny stolarz na rynku pracy
 27. Opracowanie i wdrożenie modelu szkoleniowego – Żłobek
 28. Wsparcie dowozu seniorów do domu opieki „Homini”
 29. Aktywny Senior
 30. PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA DLA CZŁONKÓW RODZIN LUB OPIEKUNÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI” – EDYCJA 2022
 31. Klub dziecięcy Baja Land
 32. CIS jako perspektywa zmiany
 33. ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – EDYCJA 2022
 34. PAJACYK
 35. Pomoc Obywatelom Ukrainy Z Niepełnosprawnością
 36. MIĘDZYPOKOLENIOWE CENTRUM EDUKACYJNE W ŚWIEBODZINIE
 37. Social Tides – projekt rozwoju przedsiębiorczości społecznej
 38. Aktywny Senior II
 39. POMOST DLA UKRAINY 2
 40. DOM DZIENNEGO POBYTU HOMINI W ŚWIEBODZINIE -REALIZACJA OFERTY ZARZĄDU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO