Pierwsza wizyta studyjna we Frankfurcie – Frankfurt, 20.09.2019 rok.

Cel wizyty studyjnej: Podniesienie kompetencji 10 pracowników Stowarzyszenia „Pomost” oraz poziomu organizacji usług opiekuńczych poprzez poznanie modelu opieki Moniki Krohwinkel w okresie od 1.09.2019 do 31.08.2020 roku.

Wizyta studyjna była zrealizowana w ramach Zadania 2: Organizacja 3 wizyt studyjnych we Frankfurcie, w trakcie których prezentowany będzie model  niemiecki                                                                                                          

Działanie 1. Wizyta studyjna –zapoznanie się z modelem niemieckim.

Zrealizowaliśmy to zadanie w celu zapoznania pracowników naszego stowarzyszenia z zakresem działalności partnera niemieckiego i przedstawienia jego potencjału.  Wizyta studyjna była przygotowywana w 3 etapach: przygotowywanie(ustalanie terminu spotkania, osób uczestniczących, planu spotkania), opracowywanie ( opracowanie ostatecznej agendy, listy obecności, materiałów szkoleniowych, doprecyzowanie miejsca wizyty studyjnej, omówienie zasad prywatności osób i unikanie fotografowania), realizacja.

Wizyta studyjna odbyła się we Frankfurcie dnia 20.09.2019 roku i brało w niej udział łącznie 16 osób. 

W planie wizyty realizowaliśmy następujące punkty:

1.Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną partnera

2. Zapoznanie się z infrastrukturą i organizacją „Domu spokojnej starości Neuberesinchen”

3. Podsumowanie spotkania i wspólny obiad.

Druga wizyta studyjna we Frankfurcie – Frankfurt 5.03.2020 roku

Cel wizyty studyjnej: Podniesienie kompetencji 10 pracowników Stowarzyszenia „Pomost” oraz poziomu organizacji usług opiekuńczych poprzez poznawanie modelu opieki Moniki Krohwinkel w okresie od 1.09.2019 do 31.08.2020 roku.

Działanie 2. Wizyta studyjna – zapoznaje się z modelem niemieckim.

Zrealizowaliśmy to zadanie w celu zapoznania pracowników naszego stowarzyszenia z zakresem działalności partnera niemieckiego i przedstawienia jego potencjału.  Wizyta studyjna była przygotowywana w 3 etapach: przygotowywanie(ustalanie terminu spotkania, osób uczestniczących, planu spotkania), opracowywanie ( opracowanie ostatecznej agendy, listy obecności, materiałów szkoleniowych, doprecyzowanie miejsca wizyty studyjnej, omówienie zasad prywatności osób i unikanie fotografowania), realizacja.

Wizyta studyjna odbyła się we Frankfurcie dnia 5.03.2020 roku i brało w niej udział łącznie 16 osób. 

W planie wizyty realizowaliśmy następujące punkty:

1. Zapoznanie się z dokumentacją opracowaną przez podopiecznych

2. Zapoznanie się sposobami wykorzystania dokumentacji do pracy z podopiecznymi

3.  Podsumowanie spotkania i wspólny obiad

Trzecia wizyta studyjna we Frankfurcie – Frankfurt 11.03.2020 roku

Cel wizyty studyjnej: Podniesienie kompetencji 10 pracowników Stowarzyszenia „Pomost” oraz poziomu organizacji usług opiekuńczych poprzez poznawanie modelu opieki Moniki Krohwinkel w okresie od 1.09.2019 do 31.08.2020 roku.

Działanie 3. Wizyta studyjna – zapoznaje się z modelem niemieckim.

Zrealizowaliśmy to zadanie w celu zapoznania pracowników naszego stowarzyszenia z zakresem działalności partnera niemieckiego i przedstawienia jego potencjału.  Wizyta studyjna była przygotowywana w 3 etapach: przygotowywanie(ustalanie terminu spotkania, osób uczestniczących, planu spotkania), opracowywanie ( opracowanie ostatecznej agendy, listy obecności, materiałów szkoleniowych, doprecyzowanie miejsca wizyty studyjnej, omówienie zasad prywatności osób i unikanie fotografowania), realizacja.

Wizyta studyjna odbyła się we Frankfurcie dnia 11.03.2020 roku i brało w niej udział łącznie 16 osób. 

W planie wizyty realizowaliśmy następujące punkty:

1. Zapoznanie się z programem zajęć realizowanych z podopiecznymi

2. Obserwacja zajęć prowadzonych z podopiecznymi oraz ich efekty

3. Podsumowanie spotkania i wspólny obiad