Pierwsza sesja wspierająca

W Świebodzinie dnia 4 listopada 2019 roku odbyła się pierwsza sesja wspierająca w ramach projektu-adaptacja modelu partnera do polskich warunków, w której wzieło udział 16 osób

Cel sesji : podniesienie  jakości usług opiekuńczych Domu „Homini” poprzez zaadaptowanie i wdrożenie modelu opieki Moniki Krohwinkel w okresie od 1.09.2019 do  31.08.2020 roku.

Wizyta wspierająca realizowana była w ramach Zadania 3:

Dostosowanie modelu pracy w domu opieki Homini w oparciu o model niemiecki.                                                                                                                        

Działanie 1: Sesja wspierająca-adaptacja modelu partnera do polskich warunków.

Druga sesja wspierająca

Działanie 2: Sesja wspierająca-adaptacja modelu partnera do polskich warunków

W Świebodzinie dnia 30 stycznia 2020 roku odbyła się druga sesja wspierająca w ramach projektu-adaptacja modelu partnera do polskich warunków, w której wzieło udział 16 osób

Cel sesji : podniesienie  jakości usług opiekuńczych Domu „Homini” poprzez zaadaptowanie i wdrożenie modelu opieki Moniki Krohwinkel w okresie od 1.09.2019 do  31.08.2020 roku.

Wizyta wspierająca realizowana była w ramach Zadania 3:

Dostosowanie modelu pracy w domu opieki Homini w oparciu o model niemiecki.