Podniesienie kompetencji 200 osób odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie lubuskim

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji poprzez szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 skierowane do 200 os z terenu woj. lubuskiego, przedstawicieli władz samorządowych (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego) i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej jednostki samorządu terytorialnego w obrębie wybranego województwa oraz do podmiotów niegminnych planujących utworzyć i prowadzić instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z gminy w obrębie województwa.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Projekt realizowany od 01.09.2020r. do 31.10.2021 r. przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji
„Pomost” oraz Związek Organizacji Pomocowych. Jest współfinansowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego.


Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez prowadzenie szkoleń na terenie województwa
lubuskiego, w kilku placówkach/miejscowościach. Prowadzone będą również działania na rzecz
solidarności międzypokoleniowej. Poprzez realizację szkoleń na rzecz kompetencji przedstawicieli rożnych środowisk tworzących opiekę nad dziećmi do lat 3, oprócz wiedzy i umiejętności rozwijane będą również kompetencje kluczowe przydatne w pracy zawodowej, tj. inicjatywa, przedsiębiorczość, współpraca,
komunikacja.


Wnioskodawcy przygotują publikację zawierającą dobre praktyki w obszarze opieki nad dziećmi w
wieku do lat 3 z terenu województwa stanowiące kompendium wiedzy przekazywanej podczas
organizowanych szkoleń.

Wartość projektu : 256975,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 248 875,00 zł