Chcesz zostać wolontariuszem?  Wypełnij formularz zgłoszeniowy:

  Wypełnienie formularza oznacza wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji "Pomost" i zapoznanie się z zasadami ich przetwarzania, czytaj więcej


  Do pobrania: Model rozwoju kompetencji społecznych w młodzieżowych środowiskach zróżnicowanych kulturowo

  QR Code

  Projekt „Międzykulturowy krok do wolontariatu”
  jest realizowany jest w okresie od 01-09-2020 do 30-06-2021 roku przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost”/Polska w partnerstwie z Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie /Litwa. 

  Celem projektu jest wzrost motywacji do wolontariatu u 60  osób młodych ze środowisk wielokulturowych w okresie  trwania projektu.

  Cel będzie zrealizowany poprzez wspólną akcję  “Zabawka dla Ciebie”, w czasie której będziemy pozyskiwać zużyte zabawki i wysyłać do dzieci w krajach afrykańskich. 

  Grupa docelowa projektu to 60 osób w wieku 15-29 lat, 30 osób z Litwy, 30 osób z Polski. Młodzież litewska mieszka w Niemenczynie, polska w Świebodzinie i w Gorzowie Wielkopolskim. Do grupy docelowej należy 10 trenerów, 5 osób z Polski i 5 z Litwy. 

  Partnerzy wspólnie wypracują innowacyjny model rozwoju kompetencji społecznych w młodzieżowych środowiskach zróżnicowanych kulturowo. 

  Rozwiązanie będzie wypracowane w następujących etapach:

  1. Plan współpracy z partnerem. Zorganizujemy robocze spotkanie partnerów , na którym wymienimy swoje doświadczenia w pracy z młodzieżą oraz opracujemy Plan współpracy z partnerem. Spotkanie będzie miało formę on-line , w pracach weźmie udział 10 trenerów.

  2. Opracowanie rozwiązania i produktu. Wypracowywać będziemy wspólnie Model rozwoju kompetencji społecznych u młodzieży w środowisku zróżnicowanym kulturowo. Ta część podzielona na etapy: 

  • opracowanie programu szkolenia dla trenerów, wstępne szkolenie dla trenerów i ewaluacja modelu
  • opracowanie programu warsztatów dla młodzieży, testowanie warsztatów i wnioski z testowania. Program warsztatów będzie zawierał metody badania poziomu gotowości do podjęcia działań wolontariackich na początku działań i na końcu. Ważnym elementem będzie kształtowanie tolerancji, szacunku dla innych, respektowanie odmiennych religii, koloru skóry, narodowości, języka, statusu społecznego.
  • opracowanie planu Międzynarodowych warsztatów kompetencji społecznych  “Zabawka dla Ciebie”, testowanie planu i wnioski z testowania
  • budowa platformy Wolontariatu międzynarodowego, testowanie i poprawki

  3. Opracowanie końcowej wersji rozwiązania.

  • opracowanie programu szkoleń dla trenerów
  • opracowanie programu szkoleń dla młodzieży
  • opracowanie planu Międzynarodowych warsztatów kompetencji społecznych “Zabawka dla Ciebie”
  • opracowanie ICT platformy wolontariatu międzynarodowego

  4. Wdrożenie wypracowanego rozwiązania: Model rozwoju kompetencji społecznych u młodzieży w środowisku zróżnicowanym kulturowo. Wdrożenie nastąpi poprzez przyjęcie Modelu do codziennej pracy zarówno u Lidera jak i Partnera, podpisanie uchwał w tym zakresie , zorganizowanie 2 konferencji informujących o rozwiązaniu, promowanie Modelu w lokalnych mediach, zachęcanie innych podmiotów aby realizować wspólnie wolontariat pod hasłem” Zabawka dla Ciebie” . Promowanie Modelu na Facebooku oraz stronach www obu partnerów.