Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji “Pomost” we współpracy z Islandzkim Centrum Praw Człowieka

realizuje projekt

“Ochrona praw człowieka w kontekście kultury i praktyk Islandii: Wizyta studyjna”


w okresie od 1 września 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Projekt jest finansowany z budżetu Funduszy
EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.


Fundacja Edukacja dla Demokracji z siedzibą w Warszawie (ul. Nowolipie 9/11) prowadzi w
konsorcjum z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej im. J. Regulskiego (lider) z siedzibą w Warszawie
(ul. Żurawia 43) i Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie
(Kopernika 17) Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, finansowany przez Islandię,
Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego 2014-2021


Cele inicjatywy dwustronnej i oczekiwane rezultaty dla wszystkich zaangażowanych stron:


Głównym celem wizyty studyjnej jest wymiana doświadczeń i ekspertyz pomiędzy Stowarzyszeniem
na Rzecz Edukacji Pomost a Islandzkim Centrum Praw Człowieka w dziedzinie edukacji praw
człowieka, mająca na celu wzbogacenie wiedzy, poszerzenie współpracy oraz zapoznanie
Stowarzyszenia z metodami pracy i działaniami podejmowanymi przez islandzką instytucję w tym
obszarze.


Konkretne cele szczegółowe:


1.Zapoznanie się z praktykami i działaniami podejmowanymi przez Islandzkie Centrum Praw
Człowieka w celu lepszego zrozumienia sposobów ochrony praw człowieka.
2.Wymiana wiedzy i doświadczeń z islandzkimi ekspertami w dziedzinie praw człowieka, co umożliwi
rozwinięcie wiedzy i zwiększenie zrozumienia tematu.

3.Rozwinięcie kompetencji w zakresie ochrony praw człowieka poprzez warsztaty, szkolenia i
spotkania z ekspertami ds. praw człowieka, umożliwiające zdobycie praktycznych umiejętności w tym
obszarze.
4.Nawiązanie kontaktów z Islandzkim Centrum Praw Człowieka oraz dalsza współpraca w zakresie
wymiany wiedzy i doświadczeń, a także kontynuacja działań na rzecz ochrony praw człowieka.


Oczekiwane rezultaty po wizycie studyjnej:


Stowarzyszenie Most Edukacji i Islandzkie Centrum Praw Człowieka zamierzają nawiązać trwałą
współpracę opartą na wymianie wiedzy i doświadczeń w dziedzinie edukacji praw człowieka.
Stowarzyszenie będzie miało okazję do zdobycia nowych pomysłów i narzędzi, które pomogą w
rozwoju działań na rzecz promocji edukacji praw człowieka.
Podczas praktyki związanej z ochroną praw człowieka uczestnicy będą mieli okazję do rozwoju wielu
kompetencji, w tym:
1.Kompetencji międzykulturowych i językowych poprzez komunikację z islandzkimi ekspertami i
pracownikami Islandzkiego Centrum Praw Człowieka, a także poprzez kontakt z przedstawicielami
innych krajów uczestniczących w praktyce;
2.Kompetencji badawczych, wynikających z analizy i dyskusji praktyk i działań podejmowanych przez
Islandzkie Centrum Praw Człowieka, a także poprzez uczestnictwo w warsztatach i spotkaniach z
ekspertami;
3.Kompetencji organizacyjnych, wynikających z planowania i organizacji wizyty studyjnej, a także
poprzez uczestnictwo w warsztatach i spotkaniach z ekspertami;
4.Kompetencji interpersonalnych, wynikających z wymiany wiedzy i doświadczeń z innymi
uczestnikami praktyki, a także z islandzkimi ekspertami i pracownikami Islandzkiego Centrum Praw
Człowieka;
5.Kompetencji analitycznego i krytycznego myślenia, wynikających z analizy i dyskusji praktyk i
działań podejmowanych przez Islandzkie Centrum Praw Człowieka oraz innych instytucji i organizacji
działających na rzecz praw człowieka w Islandii.


Rezultaty praktyki odbytej w dniach 16.11.2023 r. – 21.11.2023 r.


1.Uczestnicy zdobyli wiedzę na temat praktyk i działań podejmowanych przez Islandzkie Centrum
Praw Człowieka w zakresie ochrony praw człowieka.
2.Uczestnicy nawiązali kontakty z islandzkimi ekspertami w dziedzinie praw człowieka.
3.Uczestnicy rozwinęli kompetencje w zakresie ochrony praw człowieka.
4.Stowarzyszenie Pomost nawiązało dalszą współpracę z Islandzkim Centrum Praw Człowieka.
5.Całkowita liczba godzin wizyty studyjnej: 5 dni pobytu x 8 godzin dziennie = 40 godzin wizyty
studyjnej na osobę, łącznie 120 godzin wizyty studyjnej.


Dzięki udziałowi w wizycie studyjnej na Islandii uczestnicy mieli okazję do zdobycia cennej wiedzy na
temat praktyk i działań podejmowanych przez Islandzkie Centrum Praw Człowieka w zakresie
ochrony praw człowieka. Mieli możliwość zapoznania się z najlepszymi praktykami i skutecznymi
metodami stosowanymi w Islandii oraz wymiany doświadczeń z ekspertami i innymi uczestnikami z
różnych krajów.

Uczestnicy stażu mieli okazję zaobserwować w jaki sposób organizacje społeczne pomagają ludziom
w okresie zagrożenia wybuchem wulkanu. Z miasteczka Grindavik ewakuowano ludność. Ponad 30%
mieszkańców tej miejscowości stanowią Polacy. Ewakuowani wymagali wsparcia w zakresie ubrań,
wyżywienia, dokumentów.

Ważnym elementem tej pomocy była pomoc pozostawionym zwierzętom.
„Islandzcy eksperci nie są pewni, w którym miejscu dokładnie magma może się wydostać na
powierzchnię. Według naukowców pod tą częścią Islandii rozciąga się tunel magmowy, który ma
długość ok. 10 km. Magma ma zbliżać się do powierzchni ziemi. W sobotę oceniono, że znajduje się na
głębokości 800 m, podczas gdy dzień wcześniej było to ok. 1 500 m. Część tunelu przebieg pod
miasteczkiem Grindavik dlatego zarządziły całkowitą ewakuację ponad 3 tys. mieszkańców.


W czwartek z powodu licznych wstrząsów sejsmicznych na tym obszarze zamknięto jedną z głównych
atrakcji Islandii, Blue Lagoon, czyli obiekt z gorącymi źródłami.


“Będziemy nadal bacznie monitorować sytuację, stawiając bezpieczeństwo jako priorytet” – napisała
administracja atrakcji w swoich mediach społecznościowych.
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2023-11-12/islandia-ewakuacja-w-zwiazku-z-erupcja-
wulkanu/


Odbyła się też wizyta u polskiego ambasadora w Reykjaviku Pana Gerarda Pokruszyńskiego.
Uczestnicy stanu