W okresie od  1.01.2023-31.12.2023  realizujemy  zadanie  w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” – edycja 2023.

Grupa docelowa to członkowie rodzin i opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad 15 dziećmi do 16 roku życia oraz 15 osobami z niepełnosprawnościami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Grupa docelowa wymaga usługi wytchnieniowej jako formy odciążenia z powodu sprawowania ciągłej opieki nad podopiecznymi. Grupa docelowa pochodzi z woj. lubuskiego, ale 10% uczestników może pochodzić z innych regionów.

Dofinansowanie 393 822,00 zł .Całkowita wartość 393 822,00 zł.