Stowarzyszenie „Pomost”  bierze udział w europejskim projekcie rozwoju przedsiębiorczości społecznej  Social Tides w okresie od 20.09.2022 r. do 31.05.2023 r.

Instytucją zarządzającą  projektu jest  INCO Community gGmbH,  organizacja non-profit zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek pod numerem 82814739, zarejestrowana pod adresem 114a Friedrichstrasse , 10117 Berlin, Niemcy, reprezentowana przez Mathieu Plancharda , Dyrektora Generalnego.

INCO to globalna organizacja, której misją jest budowanie nowej gospodarki, zrównoważonej środowiskowo i odpowiedzialnej społecznie. Aby wspierać innowacyjne firmy, które kształtują tę nową gospodarkę, INCO każdego roku wspiera ponad 500 start- upów .

INCO realizuje program Social Tides

Social Tides to europejska inicjatywa wspierająca ekonomię społeczną, prowadzona przez INCO i wspierana przez Google.org, która zapewnia coaching, szkolenia i finansowanie początkującym przedsiębiorcom, którzy chcą zamienić swoje pomysły w przedsiębiorstwa społeczne, oraz przedsiębiorcom, którzy już mają przedsiębiorstwo społeczne i chcą aby to powiększyć.

W projekcie rozwojowym używane są następujące narzędzia:

 1. Wideokonferencje z Google Meet
 2. Obszar roboczy Slack- przestrzeń robocza składa się z kanałów, w których członkowie zespołu mogą się komunikować i współpracować.
 3. Learnworlds- to platforma szkoleniowa z interaktywnymi filmami, ebookami, ebookami , sesjami 1:1 itp.
 4. Instrukcje aplikacji Miro- internetowa platforma do współpracy na tablicy, która umożliwia rozproszonym zespołom efektywną współpracę , od burzy mózgów z cyfrowymi karteczkami samoprzylepnymi do planowania i zarzadzania przepływem pracy.

Podczas treningów bierzemy udział w następujących sesjach szkoleniowych:

 1. Przedsiębiorczość społeczna i trendy
 2. Typologia przedsiębiorczości społecznej
 3. Cele firmy i wartości zespołowe
 4. Strategia biznesowa
 5. Wpływ, propozycja wartości społecznej
 6. Nowe modele gospodarki i przedsięwzięcia
 7. Myślenie projektowe
 8. Rozwój produktu
 9. Model biznesowy
 10. Plan działania
 11. Badanie rynku
 12. Różnorodność i włączanie
 13. Brak narzędzi kodowych
 14. Przepływy społeczne
 15. Zarządzanie dobrostanem zespołu i unikanie wypalenia
 16. Zróżnicowane zespoły i talenty
 17. Zróżnicowany rozwój i wzrost
 18. Profil Przedsiębiorstwa społecznego i komunikacja
 19. Kierunek rozwój