ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr 02/DdP/2019 z dnia 08 listopada 2019 r.

Postępowanie zostało anulowane w dniu 2019-11-13 z powodu zmiany sprzętów rehabilitacyjnych.