Znak Jakości Ekonomii Społecznej dla “Pomostu”

BartoszProjekty, Spotkania, Współpraca, Wydarzenia

Z wielką radością informujemy, że Znak Jakości Ekonomii Społecznej zawitał do Świebodzina!

To ogromne wyróżnienie dla naszego zaangażowania społecznego.

W imieniu wszystkich pracowników chcielibyśmy podziękować za tę nagrodę.

Odebrali ją Prezes Zarządu – Jan Kostyszak, Wiceprezes – Bartosz Jażdżewski oraz Kierownik Projektów – Marta Komin.

Jesteśmy dumni z tego wyróżnienia i dodaje nam to jeszcze większej motywacji do kontynuowania naszej misji.

Dziękujemy wszystkim naszym współpracownikom, partnerom i społeczności lokalnej za ich nieustanne wsparcie. To dzięki niemu możemy osiągać coraz większe sukcesy i działać na rzecz rozwoju naszej społeczności.

Razem tworzymy lepszą przyszłość! 💪🌱

#ekonomiaspoleczna

#znakjakosci