Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost”

Lubuski OWiT Świebodzin

ImageImage

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” powstało 20.03.2006r. Organizacja specjalizuje się w działaniach na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparciu młodzieży. Ważnym celem jest również współpraca z NGO i instytucjami działającymi na terenie kraju i zagranicy, rozwój świadomości obywatelskiej i działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczności lokalnej.

Pomagamy osobom niepełnosprawnym i bezrobotnym, chcemy zapewnić im życie bez barier. Wspieramy edukację dzieci, młodzieży i kobiet, bo wiemy, że wiedza jest potęgą człowieka. Przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu we wszelkiej postaci. Wspieramy wolontariat młodzieżowy. Z naszym stowarzyszeniem związana jest silnie nieformalna grupa młodzieży ,,Młodzieżowe Studio Talentów”.

Cele realizujemy poprzez działalność edukacyjną np. organizowanie kursów, szkoleń, wykładów i prelekcji, tworzenie lokalnych partnerstw organizacji pozarządowych. Mamy doświadczenia z zakresu współpracy z organizacjami zagranicznymi oraz współorganizowaniu usług doradczych.