Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost”

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” powstało 20.03.2006r. Organizacja specjalizuje się w działaniach na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparciu młodzieży. Ważnym celem jest również współpraca z NGO i instytucjami działającymi na terenie kraju i zagranicy, rozwój świadomości obywatelskiej i działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczności lokalnej.

Pomagamy osobom niepełnosprawnym i bezrobotnym, chcemy zapewnić im życie bez barier. 

Wspieramy edukację dzieci, młodzieży i kobiet, bo wiemy, że wiedza jest potęgą człowieka. Przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu we wszelkiej postaci. Wspieramy wolontariat młodzieżowy. Z naszym stowarzyszeniem związana jest silnie nieformalna grupa młodzieży ,,Młodzieżowe Studio Talentów”.

Cele realizujemy poprzez działalność edukacyjną np. organizowanie kursów, szkoleń, wykładów i prelekcji, tworzenie lokalnych partnerstw organizacji pozarządowych. Mamy doświadczenia z zakresu współpracy z organizacjami zagranicznymi oraz współorganizowaniu usług doradczych.By Forest Education

Realizujemy międzynarodowy projekt "By Forest Education" w ramach programu Erasmus Plus

Image

http://byforesteducation.com

Jest to projekt edukacyjny, realizowany od 1.11.2018 r. do 31.10.2020 r. w partnerstwie z organizacjami z Francji, Włoch i Rumunii.