Budowanie odporności psychicznej poprzez poznawanie powodów do radości.

Bartosz