Dni Seniora we Wrocławiu

BartoszSpotkania, Wydarzenia

W ramach nagrody otrzymanej z Ministerstwa Rodziny i  Polityki Społecznej dla laureata Znaku Jakości Ekonomii Społecznej braliśmy udział w Dniach Seniora zorganizowanych przez Wrocławskie Centrum Seniora. 

Wrocławskie Dni Seniora to wydarzenie cykliczne, organizowane przez WCRS–Wrocławskie Centrum Seniora od 2009 roku, na przełomie września i października. 08.09.2023 r. -11.09.2023 r. 

W trakcie tego święta przygotowywanych jest ok. 200 różnorodnych wydarzeń z zakresu kultury, edukacji, zdrowia, turystki, sportu i rekreacji, w których bierze udział kilkanaście tysięcy seniorów nie tylko z Wrocławia i Dolnego Śląska ale także z całej Polski.
Na stałe w harmonogram wrocławskich Dni Seniora wpisały się: Marsz Kapeluszy, Przeglądy Twórczości Senioralnej (Przegląd Chórów, Kabaretów i Małych Form Teatralnych, Przegląd Kapel Ludowych i Zespołów Folklorystycznych), Targi Senioralne, zawody sportowe i rajdy terenowe, konkursy (literackie, fotograficzne, rękodzielnicze, itp.), koncerty, spektakle i recitale a także spotkania, wykłady i warsztaty prowadzone przez specjalistów oraz lekarzy.

Za realizację nagrody odpowiadało 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości 

i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

10-508 Olsztyn ul. A. Mickiewicza 21/23

Nasza nagroda przyznana została w ramach projektu System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Działaniu 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.