Klub Młodzieżowy Logo

Rozwijanie wśród dzieci wiedzy o różnorodności świata zwierząt, kształtowanie postaw szacunku i
empatii wobec zwierząt oraz integrację grupy poprzez wspólne doświadczenia.


Opis zajęć:
Podczas zajęć edukacyjnych dzieci miały unikalną okazję do bliższego poznania dwóch fascynujących
gatunków zwierząt: gekona tygrysiego oraz węża mahoniowego.
Zajęcia składały się z kilku części:

 1. Wprowadzenie i prezentacja zwierząt:
  o Krótkie wprowadzenie na temat gekona tygrysiego i węża mahoniowego.
  o Przedstawienie ich naturalnego środowiska, sposobu odżywiania i zachowań.
  o Wyjaśnienie, dlaczego są one ważne dla ekosystemu.
 2. Interaktywna część edukacyjna:
  o Dzieci mogły dotykać zwierzęta pod nadzorem doświadczonego opiekuna.
  o Każde dziecko miało okazję delikatnie dotknąć gekona tygrysiego i węża
  mahoniowego, ucząc się, jak prawidłowo obchodzić się z takimi zwierzętami.
  o Opiekun zwierząt opowiadał ciekawostki o ich anatomii, zwyczajach i zachowaniach.
 3. Czytanie i słuchanie:
  o Przeczytano wspólnie krótkie opowieści i fakty dotyczące gekona tygrysiego i węża
  mahoniowego.
  o Dzieci mogły zadawać pytania i dzielić się swoimi przemyśleniami na temat zwierząt.
 4. Podsumowanie i refleksja:
  o Omówiono, czego dzieci nauczyły się o zwierzętach i jak mogą chronić przyrodę.
  o Dzielono się wrażeniami i doświadczeniami z dotykania i obserwowania zwierząt.
 • Zaobserwowane korzyści z zajęć kontaktowych ze światem przyrody:
 • Rozwijanie wiedzy przyrodniczej i naukowej.
 • Kształtowanie postaw szacunku do zwierząt.
 • Integracja grupy poprzez wspólne, ciekawe doświadczenia.
 • Rozwijanie umiejętności słuchania, zadawania pytań i kreatywnego myślenia.
 • Redukcja stresu i lęku poprzez kontakt ze zwierzętami w spokojnym i kontrolowanym środowisku
 • Wzmacnianie pewności siebie poprzez pokonywanie strachu przed dotykaniem zwierząt
 • egzotycznych.
 • Stymulacja ciekawości i motywacji do nauki

Link do strony:

https://naszpomost.pl/integracja-i-poznawanie-swiata-zwierzat-z-gekonem-tygrysim-i-wezem-mahoniowym/

Projekt "Klub Młodzieżowy jako Centrum Wsparcia dla Młodzieży Ukrainy w Świebodzinie" realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji "Pomost" od 1.12.2023 r. do 31.05.2024 r. , współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Wspieramy Ukrainę, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.