Kurs na Odporność- cz.2

BartoszSpotkania, Wydarzenia

Kurs na Odporność – program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany
przez Fundację Edukacja dla Demokracji oraz Fundację Szkoła z Klasą – cz. II

Druga tura warszawskiego szkolenia na temat działań na rzecz odporności psychicznej dzieci i młodzieży miała miejsce 15 i 16 czerwca 2024.

grupa2
« of 8 »

W jej ramach poruszono tematy:

– Budowania poczucia własnej wartości i stabilnej samooceny u dzieci i młodzieży.

– Wspierania relacji w grupie rówieśniczej oraz reagowania na przemoc rówieśniczą.

– Wzmacniania dobrostanu cyfrowego młodych ludzi.

– Rozpoznawania objawów zaburzeń nastroju u dzieci i młodzieży oraz postępowania w kontakcie z młodą osobą chorą na depresję.                                                                                                                     

Podsumowując korzyści wynikające z całości szkolenia o odporności psychicznej dzieci i młodzieży, dla organizacji są to:                                                                                                                     

Efektywność działań: Jako organizacja możemy lepiej zrozumieć potrzeby dzieci i dostosować swoje działania do ich specyficznych potrzeb. To przekłada się na skuteczność działań na rzecz dobrostanu psychicznego młodych ludzi.

Współpraca: Szkolenie umożliwiło nawiązanie kontaktów i wymianę doświadczeń między różnymi organizacjami, co może prowadzić do wspólnych projektów i inicjatyw.

Dla dzieci i młodzieży:

Zrozumienie własnych emocji: Dzieci uczą się, jak rozpoznawać i radzić sobie z emocjami. To umożliwia im lepsze zrozumienie siebie i innych.

Narzędzia do radzenia sobie: Praktyczne narzędzia, które pomagają dzieciom i młodzieży radzić sobie ze stresem, presją czy trudnościami.

Wzmacnianie odporności psychicznej: Dzieci uczą się, jak budować swoją odporność psychiczną, co jest kluczowe w obliczu wyzwań życiowych.                                                                                        

Szkolenie przyczyniło się do lepszego zrozumienia i wsparcia dzieci oraz do efektywniejszej pracy organizacji na rzecz dobrostanu psychicznego młodych ludzi.