Zapraszamy do złożenia wniosku

1.Zapoznaj się z regulaminem:

2.Zapoznaj się z kartą oceny formalnej

3.Zapoznaj się z kartą oceny merytorycznej

4.Zapoznaj się z regulaminem oceny wniosków

5.Zapoznaj się z wzorem umowy

6.Powołaj grupę nieformalną

6.Złóż wniosek o dofinansowanie:

a) Używając tego formularza Google: https://forms.gle/KSLzjGNpf8Gq5XAo7

b) Poprzez pobranie formularza wniosku i przesłanie go na adres email: stowarzyszenie@naszpomost.pl

7.Po ocenie formalnej i merytorycznej opublikujemy listę projektów zakwalifikowanych do dofinansowania

8.Następnie wyślemy wzór umowy, który należy wydrukować w 3 egzemplarzach, podpisać i wraz z załącznikami odesłać na wskazany adres operatora.

9. Oświadczenia grantobiorcy do pobrania:

10. Zapoznaj się z formularzem sprawozdania: