Potencjał wykorzystania technologii asystujących w życiu codziennym osób z niepełnosprawnością

BartoszPFRON, Prezentacja, Projekty, Spotkania, Współpraca, Wydarzenia

W dniach 10-11 czerwca 2024 roku zespół z Ośrodka Wsparcia i Testów w Świebodzinie wziął udział w szkoleniu w Warszawie pt. “Potencjał wykorzystania technologii asystujących w życiu codziennym osób z niepełnosprawnością – praktyczne zastosowanie wybranych technologii wspomagających“, zorganizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Celem tego wydarzenia było zapoznanie się z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi, które mogą wspierać codzienne życie osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Podczas pierwszego dnia szkolenia eksperci przedstawili szeroki zakres technologii asystujących dla osób niewidomych i słabowidzących, takich jak czytniki ekranu, lupy elektroniczne, czy urządzenia brajlowskie. Nie zabrakło też prezentacji technologii wspierających osoby z niepełnosprawnościami słuchu, w tym aparatów słuchowych, implantów ślimakowych oraz systemów FM. Te sesje nie tylko poszerzyły naszą wiedzę, ale też zainspirowały do przemyśleń nad dalszym wdrażaniem podobnych rozwiązań w naszym Ośrodku.

20240611 104150
Aperture: 2
Camera: SM-G990B2
Iso: 250
Orientation: 6
« of 8 »

Drugi dzień szkolenia był poświęcony komunikacji alternatywnej. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z systemami komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC), w tym tablicami komunikacyjnymi, aplikacjami mobilnymi oraz urządzeniami do generowania mowy. Praktyczne warsztaty pozwoliły na bezpośrednie wypróbowanie prezentowanych urządzeń, co było cennym doświadczeniem, umożliwiającym lepsze zrozumienie ich funkcjonalności i możliwości adaptacji w codziennej pracy naszego ośrodka.

Podsumowując, uczestnictwo w szkoleniu było wyjątkowo wartościowe. Pozwoliło nie tylko na zdobycie nowych umiejętności, ale również na wymianę doświadczeń z innymi profesjonalistami i organizacjami. Stworzyło to fundament pod dalsze działania na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Wzmożona edukacja i dalsze szkolenia z zakresu technologii asystujących będą miały kluczowe znaczenie w osiąganiu większej samodzielności i integracji naszych podopiecznych w społeczeństwo.

Dziękujemy bardzo za możliwość wzięcia udziału w tym wartościowym wydarzeniu!