1. ODPORNOŚĆ ORAZ ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

PROGRAM „ODPORNOŚĆ ORAZ ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ” na lata 2022 – 2025, finansowany z funduszy europejskich. Realizowany w okresie od 01.02.2024r. do 31.07.2024r przez Centrum Integracji Społecznej ,prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” w Świebodzinie....

2. Program Pajacyk – wsparcie żywnościowe

Poprzez program Pajacyk – wsparcie żywnościowe, Fundacja Polska Akcja Humanitarna wspiera dzieci i młodzież,  a w wyjątkowych przypadkach również dorosłych do 24 roku życia, którzy ze względu na trudną sytuację materialną powinni otrzymywać bezpłatne posiłki, a nie mogą liczyć na pomoc gminy....

3. Poradnictwo dla Równowagi

Celem projektu realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” jest poszerzenie dostępności i jakości usług poradniczych poprzez wsparcie 120 osób oraz zastosowanie innowacyjnych form poradnictwa kompleksowego i zdalnego...

4. Klub Młodzieżowy jako Centrum Wsparcia dla Młodzieży Ukrainy w Świebodzinie

Celem jest wzmacnianie zdolności 30 osób-młodzieży ukraińskiej do radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z sytuacją wojenną podczas ich pobytu w Świebodzinie poprzez prowadzenie zajęć w ramach Międzynarodowego Klubu Młodzieżowego od 1.11.2023 do 30.04.2024...

5. Pomost z Ukrainą – 2024

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” realizuje w terminie od 01. 01. 2024r. do 30.06. 2024 r. - projekt „Pomost z Ukrainą -2024” sfinansowany w 100% ze środków PFRON w ramach realizacji zadania – Moduł III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”...

6. MALUCH + Klub Dziecięcy BajaLand – Opieka nad dziećmi do lat 3

W ramach Programu “MALUCH+”, projekt wspiera tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Grupy docelowe to dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; rodzice; opiekunowie...

7. Lokalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2022-2024

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” realizuje w okresie 2022-2024 zadanie pod tytułem Lokalne Partnerstwo dla Wolontariatu - edycja 2022-2024 w programie „Korpus Solidarności – Rządowy Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018–2030”, wniosek o dofinansowanie nr 47707. Zadanie finansowane ze środków NIW-CRSO...

8.  “Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów” w Świebodzinie 

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „ Pomost’ realizuje program pn. „ Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów” w Świebodzinie w ramach programu PFRON pn.” Centra informacyjno – doradcze dla osób z niepełnosprawnością”. Wsparcie uzyska 170 osób z niepełnosprawnościami. Kwota dofinansowania 1 085 399,00 zł....

9. Projekt “Mówimy STOP!”

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” wraz z partnerem- Islandzkim Centrum Praw Człowieka realizuje projekt „Mówimy STOP!” na rzecz osób dotkniętym przemocą domową w okresie od 01 września 2022 roku do 31 października 2023r. Projekt realizowany z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele-Fundusz Regionalny...

10. Dzienny Dom Opieki “Homini”

Stowarzyszenie „Pomost” realizuje projekt finansowany ze środków własnych pod nazwą „ Dzienny Dom Pobytu Homini w Świebodzinie”. Celem tego przedsięwzięcia rozpoczętego dnia 1.09.2021 roku jest ułatwienie dostępu do usług społecznych  osobom niesamodzielnym poprzez świadczenie usług opiekuńczych....