1. Klub dziecięcy Baja Land

Projekt partnerski „Klub dziecięcy Baja Land” realizowany przez  Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” i ZDZ sp. z o.o.  w Trzcielu, ZDZ w Poznaniu,  współfinansowany przez Unię Europejską ze… 


2. CIS jako perspektywa zmiany

Stowarzyszenie  na rzecz Edukacji “Pomost”   jest liderem w projekcie  “CIS jako perspektywa zmiany”, realizowanym od  01.01.2020 do 31.08.2021. Projekt jest …


3. ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – EDYCJA 2022


4. Dzienny Dom Opieki “Homini”

Stowarzyszenie „Pomost” realizuje projekt finansowany ze środków własnych pod nazwą „ Dzienny Dom Pobytu Homini w Świebodzinie”.


6. Pajacyk

W ramach programu PAJACYK – POMOC PSYCHOSPOŁECZNA Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” w okresie od 01 września do 30 czerwca 2023r. realizuje projekt pod tytułem „Międzynarodowy Klub Młodzieżowy”. Projekt jest finansowany ze środków Polskiej Akcji Humanitarnej …

7. „MÓWIMY STOP!”

 Projekt ”Mówimy STOP!” ma na celu zwiększenie pomocy osobom dotkniętym przemocą domową w rejonie lubuskim. Realizacja projektu uzupełni działania podmiotów publicznych poprzez wsparcie środowiskowe, uruchomi działania oddolne prowadzone przez NGO, które są blisko społeczeństwa.  W efekcie zwiększy się siła oddziaływania na politykę społeczną dotyczącą zapobiegania
i przeciwdziałania skutkom wykluczenia społecznego. W projekcie …

8. Pomoc Obywatelom Ukrainy Z Niepełnosprawnością

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „POMOST” w okresie od 01.05.2022r. do 31.12.2022 r. finansowany w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie al. Jana Pawła II nr 13, zwanym dalej „PFRON”

9.  “UTWORZENIE I PROWADZENIE OŚRODKA WSPARCIA I TESTÓW” W ŚWIEBODZINIE

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „ Pomost’ realizuje program pn. „ Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów” w Świebodzinie w ramach programu PFRON pn …

10.  LOKALNE PARTNERSTWO DLA WOLONTARIATU – EDYCJA 2022-2024

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” realizuje w okresie 2022-2024 zadanie pod tytułem Lokalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2022-2024 w programie

11. MIĘDZYPOKOLENIOWE CENTRUM EDUKACYJNE W ŚWIEBODZINIE

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” realizuje zadanie pn. „Międzypokoleniowe Centrum Edukacyjne w Świebodzinie ” od 15.11. 2022 r. do 31.12. 2022r. w ramach programu pn. „Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej” ustanowionego przez Ministra Edukacji i Nauki

12. Social Tides – projekt rozwoju przedsiębiorczości społecznej 

Stowarzyszenie „Pomost”  bierze udział w europejskim projekcie rozwoju przedsiębiorczości społecznej  Social Tides w okresie od 20.09.2022 r. do 31.05.2023 r. Instytucją zarządzającą  projektu jest  INCO Community gGmbH,  organizacja non-profit zarejestrowana w

13. Aktywny Senior II

Stowarzyszenie „Pomost”  bierze udział w europejskim projekcie rozwoju przedsiębiorczości społecznej  Social Tides w okresie od 20.09.2022 r. do 31.05.2023 r. Instytucją zarządzającą  projektu jest  INCO Community gGmbH,  organizacja non-profit zarejestrowana w

14. POMOST DLA UKRAINY 2

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „POMOST” w okresie od 01.01.2023 do 30.06.2023 roku finansowany w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą

15. DOM DZIENNEGO POBYTU HOMINI W ŚWIEBODZINIE -REALIZACJA OFERTY ZARZĄDU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO

Zadanie ofertowe Zarządu Powiatu Świebodzińskiego „Dom Dziennego Pobytu Homini w Świebodzinie” realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” od 15-04-2023 r. do 15-06-2023r. w

16. „OPIEKA WYTCHNIENIOWA DLA CZŁONKÓW RODZIN LUB OPIEKUNÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI” – EDYCJA 2023

W okresie od 1.01.2023-31.12.2023 realizujemy zadanie w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” – edycja 2023.