1. „OPIEKA WYTCHNIENIOWA DLA CZŁONKÓW RODZIN LUB OPIEKUNÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” – EDYCJA 2020-2021

Stowarzyszenie “Pomost” realizuje zadanie w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zadanie jest finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego  w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej…

2. Kompetencje społeczne w czasach Pandemii

W odpowiedzi na te problemy nasze  Stowarzyszenie  w okresie od września 2020 r. do czerwca 2021r. zrekrutuje 30 osób dorosłych , którzy poprzez  szkolenia i warsztaty trwające łącznie 180 h rozwiną  swoje kompetencje społeczne…

3.MIĘDZYKULTUROWY KROK DO WOLONTARIATU

Projekt „Międzykulturowy krok do wolontariatu”
jest realizowany jest w okresie od 01-09-2020 do 30-06-2021 roku przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost”/Polska  w partnerstwie z Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Nemenczynie/Litwa… 

4.LEPSZE JUTRO DZIECIOM

Podniesienie kompetencji 200 osób odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie lubuskim…


5. Klub dziecięcy Baja Land

Projekt partnerski „Klub dziecięcy Baja Land” realizowany przez  Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” i ZDZ sp. z o.o.  w Trzcielu, ZDZ w Poznaniu,  współfinansowany przez Unię Europejską ze… 

6. CIS jako perspektywa zmiany

Stowarzyszenie  na rzecz Edukacji “Pomost”   jest liderem w projekcie  “CIS jako perspektywa zmiany”, realizowanym od  01.01.2020 do 31.08.2021. Projekt jest …


7. Utworzenie i prowadzenie 4 Klubów Wsparcia Seniora na terenie 3 powiatów województwa lubuskiego

Projekt ma na celu zwiększenie dostępu osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych do usług społecznych zarówno w postaci opieki dziennej w Klubie Wsparcia Seniora jak również opieki domowej- 80 osób (65 kobiet , 15 mężczyzn). Dzięki projektowi powstaną 4 Kluby Wsparcia Seniora na …


8. By Forest Education


9. Dzienny Dom Pobytu Homini w Świebodzinie


10. LUBUSKIE MŁODZIEŻĄ SILNE


11. Empatia przeciw COVID

Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością


12. Nowoczesny stolarz na rynku pracy


13. Opracowanie i wdrożenie modelu szkoleniowego – Żłobek

14.Wsparcie dowozu seniorów do domu opieki „Homini”