Stowarzyszenie  na rzecz Edukacji “Pomost”   jest liderem w projekcie  “CIS jako perspektywa zmiany”, realizowanym od  01.01.2020 do 31.08.2021.


Projekt jest  realizowany w ramach RPO-Lubuskie 2020, podziałanie 7.4.1, jego celem jest  objęcie wsparciem 150 UP zagrożonych wykluczeniem społecznym, aktywizacja społeczna i zawodowa