Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej w okresie od 02.04.2024r. do 30.08.2024r.

Założeniem projektu jest zwiększenie finansowej świadomości i umiejętności zarządzania budżetem oraz wzmocnienie uczestnictwa w społeczności lokalnej u 30 osób zagrożonych wykluczeniem finansowym z powiatu świebodzińskiego. 

Zadania projektowe mają na celu:

1.Zwiększenie świadomości finansowej poprzez warsztaty rozwoju wiedzy i umiejętności w tematyce bankowości elektronicznej dla 30 uczestników zagrożonych wykluczeniem finansowym, w tym:

-Zrozumienie kluczowych pojęć i funkcji bankowości elektronicznej

-Redukcje obaw i zwiększenie zaufania do bankowości elektronicznej

-Zwiększenie aktywności w korzystaniu z bankowości elektronicznej.

2.Poprawa umiejętności zarządzania budżetem domowym dla 30 uczestników poprzez:

-Zwiększenie umiejętności w planowaniu i kontrolowaniu wydatków własnego budżetu.

-Wdrożenie spersonalizowanych planów finansowych, budowanie stabilnej przyszłości finansowej

-Nabycie umiejętności korzystania z narzędzi online, zwiększeni kontroli nad oszczędnościami i uniknięcie wykluczenia finansowego

Działania kierujemy do osób narażonych na ryzyko wykluczenia finansowego, w tym osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, osób bezrobotnych oraz uchodźców wojennych z Ukrainy.

Stworzono podział na dwie grupy:

1. Osoby starsze, powyżej 60 roku życia, zamieszkujące obszar powiatu świebodzińskiego o charakterze wiejskim i małomiejskim ( 15 os.)

2. Osoby zagrożone wykluczeniem finansowym i/lub społecznym ( 15 os.)

Uczestnicy projektu zdobędą praktyczne umiejętności zarządzania finansami, takie jak tworzenie budżetu, planowanie inwestycji i zrozumienie pojęć finansowych. Pragniemy przez to podnieść w uczestnikach poczucie pewności siebie przy podejmowaniu decyzji finansowych, niwelując tym stres związany z aspektem zarządzania budżetem.