Projekt “Klub Młodzieżowy -Centrum Wsparcia dla Młodzieży Ukrainy w Świebodzinie – cz.2”
realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji “Pomost” od 1.06.2024 r. do 31.12.2024 r. ,
współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu
Wspieramy Ukrainę, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.


Projekt jest kontynuacją wparcia młodzieży ukraińskiej uczęszczającej do Klubu Międzynarodowego
w Świebodzinie. Do Klubu uczęszcza 50 osób w wieku 8-18 lat, klub jest czynny codziennie od 15.00
do 18.00. Zainteresowanie dalszym rozwojem zgłosiło 30 osób – uchodźców z regionów objętych
działaniami wojennymi, w tym kilkoro z orzeczeniem o niepełnosprawności.


Celem ogólnym projektu jest wzmacnianie zdolności adaptacyjnych 30 osób-młodzieży ukraińskiej do
radzenia sobie z wyzwaniami wojny podczas pobytu w Świebodzinie poprzez cykl warsztatów
rozwojowych w Międzynarodowym Klubie Młodzieżowym od 1.06.2024 r. do 31.12.2024 r.


Działania projektowe:

 1. Warsztaty umiejętności radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, budowania
  odporności psychicznej oraz sztuki terapii (artterapia, muzykoterapia) pod opieką
  specjalistów (pedagog, coach, trener), w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2024 roku.
  Cel: Dalsze zwiększenie umiejętności radzenia sobie z sytuacją wojenną. Rozwój zdolność
  uczestników do skutecznego zarządzania stresem, konfliktami i budowania odporności
  psychicznej.
 2. Zajęcia z języka polskiego – celem jest rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem
  polskim wśród 30 osób ukraińskiego pochodzenia poprzez uczestnictwo w zajęciach
  organizowanych w Klubie Młodzieżowym oraz w edukacyjnych grupach samopomocowych
  od 1 czerwca do 30 listopada 2024 roku.
  Cel: Zwiększenie i utrwalenie umiejętności posługiwania się j.polskim usprawniając poziom
  komunikatywny poprzez szkolenie i grupy samopomocowe.
 3. Poznanie kultury polskiej, wspólne spędzanie czasu, uczenie się od siebie i udzielanie
  wsparcia w ramach programów mentorstwa podczas interakcyjnych zajęć w Klubie pod
  opieką asystenta międzykulturowego w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2024 roku.
  Cel: Dalsze poznanie kultury pol. przez 30 osób, rozwijanie systemu mentorstwa, który umożliwi interakcję i poczucie przynależności.