Celem jest wzmacnianie zdolności 30 osób-młodzieży ukraińskiej do radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z sytuacją wojenną podczas ich pobytu w Świebodzinie poprzez prowadzenie zajęć w ramach Międzynarodowego Klubu Młodzieżowego od 01.12.2023 do 31.05.2024.


Działania:
1. Organizacja warsztatów z umiejętności radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów oraz budowania odporności psychicznej – opieka specjalistów (pedagog, coach, trener).


2. Zapewnienie zajęć z języka polskiego – nauczyciel języka polskiego.

3. Umożliwienie młodzieży poznania kultury polskiej, wspólnego spędzania czasu, uczenia się od siebie
nawzajem i udzielania sobie wsparcia w ramach programów wzajemnego mentorstwa podczas zajęć w Klubie Młodzieżowym pod opieką asystenta międzykulturowego.

 Wszyscy uczestnicy Międzynarodowego Klubu Młodzieżowego, którzy wyrazili zainteresowanie programem, uczestniczą w tworzeniu atmosfery wzajemnego zrozumienia, współpracy i uczenia się od siebie nawzajem. Poprzez różnorodne aktywności, uczestnicy mają okazję poznać kulturę polską, dzielić się swoimi doświadczeniami oraz rozwijać umiejętności społeczne. Warsztaty, prelekcje i prezentacje na temat historii, tradycji, sztuki, kuchni i obyczajów Polski pomagają im poczuć się częścią polskiego społeczeństwa.

Wspólne spędzanie czasu: organizacja wyjść rekreacyjnych, wycieczek, gier terenowych i pikników integracyjnych pozwala na budowanie przyjaznych relacji. Regularne spotkania w klubie, gdzie młodzież może swobodnie rozmawiać, grać w gry planszowe i aktywnie spędzać czas jest uatrakcyjnieniem każdego dnia. Sesje arteterapii i muzykoterapii jako środki wyrazu emocji są wsparciem w radzeniu sobie ze stresem. Wymiana doświadczeń, opowieści o życiu w różnych krajach i refleksje na temat kulturowych różnic i podobieństw spełnia rolę budowania różnorodnej wspólnoty, co wspiera tworzenie poczucia tożsamości u młodych ludzi.

Działanie to ma na celu nie tylko zintegrować uczestników, ale także zbudować silną wspólnotę opartą na zrozumieniu, empatii i wsparciu, co przyczyni się do skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami i lepszego dostosowania się do nowego otoczenia.