Klub Młodzieżowy Logo

Udział dzieci i młodzieży w Marszu Godności z okazji Dnia Walki z Dyskryminacją
Osób z Niepełnosprawnościami był niezwykle istotny i inspirujący. To wydarzenie nie
tylko promowało równość i akceptację dla osób z niepełnosprawnościami, ale
również integrowało różne pokolenia społeczności.


Dzieci i młodzież wzięły udział w Marszu Godności z różnych powodów. Po pierwsze,
edukacja i świadomość od najmłodszych lat są kluczowe dla budowania
społeczeństwa opartego na szacunku i wspieraniu osób z niepełnosprawnościami.
Występ wokalny dwóch dziewczynek z Klubu Młodzieżowego podczas Wydarzenia
Marszu Godności był pięknym i wzruszającym wydarzeniem, które dodało głębi i
emocji do atmosfery tego ważnego spotkania społecznego. Ich obecność sama w
sobie była symbolem otwartości, odwagi i poświęcenia dla sprawy równości i
akceptacji dla osób z niepełnosprawnościami.


Dzieci mogły także wspierać swoich rówieśników z niepełnosprawnościami, czując
się częścią wspólnoty i pomagając w promowaniu idei równości. To dla nich okazja
do nauki o wyzwaniach, z jakimi borykają się inni, i do tego, jak mogą być częścią
rozwiązania.
Młodzież odegrała kluczową rolę w Marszu Godności. Ich obecność może zwiększać
świadomość społeczną na temat niepełnosprawności i wpływać na działania
zmierzające do stworzenia bardziej inkluzywnej społeczności.


Wspólne uczestnictwo dzieci, młodzieży i seniorów w Marszu Godności dało nie tylko
mocny sygnał społeczny, ale także budowało mosty międzypokoleniowej
solidarności. Starsze pokolenie często wnosi doświadczenie życiowe i mądrość, a ich
obecność dodatkowo wzmocniła przesłanie wydarzenia. Integracja różnych grup
wiekowych w takich wydarzeniach buduje wspólne więzi, zrozumienie i szacunek dla
siebie nawzajem.
Dlatego udział dzieci, młodzieży i seniorów w Marszu Godności dla osób
niepełnosprawnych było nie tylko aktem solidarności i wsparcia, ale również ważnym
krokiem w budowaniu bardziej empatycznej i akceptującej społeczności w poczuciu
wspólnoty.

Link do strony:

https://naszpomost.pl/projekty-aktualnie-realizowane/klub-mlodziezowy-jako-centrum-wsparcia-dla-mlodziezy-ukrainy-w-swiebodzinie/realizacja/udzial-dzieci-i-mlodziezy-w-marszu-godnosci-z-okazji-dnia-walki-z-dyskryminacjaosob-z-niepelnosprawnosciami/

Projekt "Klub Młodzieżowy jako Centrum Wsparcia dla Młodzieży Ukrainy w Świebodzinie" realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji "Pomost" od 1.12.2023 r. do 31.05.2024 r. , współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Wspieramy Ukrainę, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.