Klub Młodzieżowy Logo

W Świebodzinie, Park Chopina 4, odbywają się zajęcia języka polskiego dla młodzieży ukraińskiej w
ramach projektu “Klub Młodzieżowy jako Centrum Wsparcia dla Młodzieży Ukrainy w Świebodzinie”.
Projekt, prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji “Pomost”, trwa od 1 grudnia 2023 roku do
31 maja 2024 roku i został współfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach
programu “Wspieramy Ukrainę”, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.


Jednym z bloków programu nauczania jest temat “Rodziny i relacje rodzinne“.


Zaplanowana metoda pracy to interakcja i rozmowy. Realizowane są dwa zagadnienia, a mianowicie:


1.Prezentacja słownictwa dotyczącego rodzin i relacji.


-Na zajęciach uczestnicy zapoznają się z bogatym słownictwem związanym z rodziną, takim jak nazwy
różnych krewnych (np. rodzice, rodzeństwo, dziadkowie), określenia stopni pokrewieństwa (np. matka,
ojciec, syn, córka), oraz wyrażenia opisujące relacje rodzinne (np. miłość, wsparcie, zrozumienie).
-Ćwiczenia słownictwa mogą obejmować słuchanie i powtarzanie wyrażeń, pisemne zadania leksykalne
oraz gry słowne, które pomagają utrwalić nowe słowa i wyrażenia.


2.Rozmowy i dyskusje na temat własnych rodzin.


-Podczas tych zajęć uczestnicy mają okazję dzielić się swoimi doświadczeniami rodzinnymi, opowiadać
o swoich rodzicach, rodzeństwie, dziadkach i innych bliskich.
-Ćwiczenia te mogą obejmować parowe rozmowy, grupowe dyskusje lub nawet krótkie prezentacje, w
których uczestnicy opowiadają o różnych aspektach swoich rodzin, takich jak tradycje, obyczaje, czy
ważne wydarzenia rodzinne.
-Celem tych dyskusji jest nie tylko doskonalenie umiejętności językowych, ale także budowanie więzi
między uczestnikami grupy poprzez dzielenie się własnymi historiami i słuchanie historii innych.

Poprzez te aktywne metody nauczania, uczestnicy nie tylko poszerzają swoją wiedzę językową,
ale także rozwijają umiejętności komunikacyjne i budują więzi społeczne w ramach grupy.
Dodatkowo, temat “Rodziny i relacje rodzinne” jest nie tylko interesujący, ale także istotny dla
uczestników, gdyż dotyczy ich własnego życia i doświadczeń.

Link do strony:

https://naszpomost.pl/projekty-aktualnie-realizowane/klub-mlodziezowy-jako-centrum-wsparcia-dla-mlodziezy-ukrainy-w-swiebodzinie/realizacja/zajecia-jezyka-polskiego-w-miedzynarodowym-klubie-mlodziezowym-w-swiebodzinie/

Projekt "Klub Młodzieżowy jako Centrum Wsparcia dla Młodzieży Ukrainy w Świebodzinie" realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji "Pomost" od 1.12.2023 r. do 31.05.2024 r. , współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Wspieramy Ukrainę, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.