Podniesienie kompetencji 200 osób odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie lubuskim

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji poprzez szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 skierowane do 200 os z terenu woj. lubuskiego, przedstawicieli władz samorządowych (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego) i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej jednostki samorządu terytorialnego w obrębie wybranego województwa oraz do podmiotów niegminnych planujących utworzyć i prowadzić instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z gminy w obrębie województwa.