Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” realizuje w okresie 2022-2024 zadanie pod tytułem  Lokalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2022-2024 w programie „Korpus Solidarności – Rządowy Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018–2030”,  wniosek o dofinansowanie  nr 47707.  Zadanie finansowane ze środków NIW-CRSO.