Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Pomost przedstawia realizację projektu pod nazwą

“Dofinansowanie kluby dziecięcego z programu Maluch + 2022-2029”

“MALUCH+” to inicjatywa integrująca środki europejskie programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS)
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 – a także środki budżetu państwa.


W ramach Programu “MALUCH+”, projekt wspiera tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w
wieku do lat 3. Grupy docelowe to dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające
szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej,
zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z ustawą z dnia
12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium
tego państwa; rodzice; opiekunowie


Cel projektu: Utworzenie 24 miejsc opieki w klubie dziecięcym w tym adaptację pomieszczeń,
dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy.


Dzięki wsparciu środków europejskich i krajowych, nasze Stowarzyszenie z dumą przyczynia się do
poprawy dostępności miejsc opieki dla najmłodszych i wspiera aktywizację zawodową rodziców,
umożliwiając łączenie życia zawodowego z rodzinnym, tym samym wyrównuje szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy.


Program realizowany od 1 stycznia 2021 do 30 marca 2023 roku, finansowany jest dzięki

środkom europejskim w wysokości 245 777,57 zł oraz środkom krajowym w formie współfinansowania w kwocie 52 062,43 zł.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Cieszymy się, że możemy być częścią inicjatywy, która przyniesie korzyści społeczności lokalnej i
przyczyni się do rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3.


Godziny wsparcia:
Poniedziałek – Piątek
godz. 6:30 – 16:30


Projekt realizowany pod adresem:
Ul. Okrężna 3
66 – 200 Świebodzin
tel: 503814586


E-mail: 

bajaland@naszpomost.pl
stowarzyszenie@naszpomost.pl