W okresie od 1.03.2024-31.12.2024r. realizujemy zadanie w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” – edycja 2024. Grupa docelowa to członkowie rodzin i opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad 19 osobami z niepełnosprawnościami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Grupa docelowa wymaga usługi wytchnieniowej jako formy odciążenia z powodu sprawowania ciągłej opieki nad podopiecznymi. Grupa docelowa pochodzi z woj. lubuskiego, ale 10% uczestników może pochodzić z innych regionów. Dofinansowanie 343 200,00 zł .Całkowita wartość 343 200,00 zł.