Projekt Poradnictwo dla Równowagi z Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych, realizowany w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2025r.

Celem projektu realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” jest poszerzenie dostępności i jakości usług poradniczych poprzez wsparcie 120 osób oraz zastosowanie innowacyjnych form poradnictwa kompleksowego i zdalnego.                     

Jesteśmy gotowi być podporą dla osób w trudnej sytuacji życiowej. Wsparcie w budowaniu lepszej jakości życia jest kluczowe, ponieważ umożliwia jednostkom rozwijanie swoich potencjałów, pokonywanie wyzwań i osiąganie pełni satysfakcji życiowej.

Wsparcie jest kierowane dla grup osób:

– Zagrożonych wykluczeniem społecznym

– Dotkniętych przemocą

– Obywateli Ukrainy po konflikcie zbrojnym

Usługi, z których korzystają osoby z grup docelowych to:

– Poradnictwo psychologiczno-terapeutyczne

– Poradnictwo Zawodowe

– Poradnictwo Obywatelskie i Ekonomiczne

– Poradnictwo Kompleksowe