Celem organizowania spotkań sieciujących  jest zbudowanie lokalnej sieci współpracy środowiskowej łączącej instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i przedsiębiorców.

Zakładamy, że dzięki współpracy w sieci lokalnych podmiotów  wdrożymy  model  komunikacji interwencji w sytuacji przemocy z wykorzystaniem infolinii , pomocy sąsiedzkiej i aktywności członków sieci.

Zrealizowane spotkania sieciujące: 

17.11.2022 r . Spotkanie Klubu Seniora w Świebodzinie 

14.12.2022 r.- Spotkanie pracowników Klubu dziecięcego Baja Land w Świebodzinie 

30.01.2023 r. -Spotkanie trójsektorowe 

09.02.2023- Spotkanie członków Centrum Wolontariatu w Świebodzinie 

24.02.2023 r. Spotkanie trójsektorowe 

 

Założono zorganizowanie 12 spotkań sieciujących.