W ramach realizowanego przez Stowarzyszenie na  Rzecz Edukacji „Pomost” projektu „Mówimy STOP!” zaprosiliśmy młodzież na  spotkanie z przedstawicielami Islandzkiego Centrum Praw Człowieka w dniu 13 kwietnia 2023 roku. 

Dzięki gościnności I LO im. Henryka Sienkiewicza w Świebodzinie  około 150 młodych osób poznało zasady działania Islandzkiego Centrum Praw Człowieka oraz  międzynarodowe i krajowe standardy prawa człowieka w zakresie przemocy.

Ważną częścią debaty była przemoc w internecie oraz zestaw środków zaradczych, które mogą pomóc w jej zapobieganiu i pomocy ofiarom.

Wszyscy uczestnicy debaty zostali zaproszeni do współpracy oraz do akcji wolontariackich w zakresie praw człowieka i profilaktyki przemocy.

Prezentacje: