Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „ Pomost’ realizuje program pn. „ Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów” w Świebodzinie w ramach programu PFRON pn.” Centra informacyjno – doradcze dla osób z niepełnosprawnością”. Wsparcie uzyska 170 osób z niepełnosprawnościami.  Kwota dofinansowania 1 085 399,00 zł.