1.01.2024r. do 31.12.2026 r. – projekt mający na celu wzrost jakości i dostępności usług poradniczych dla
społeczności lokalnej poprzez budowę potencjału 24 organizacji poradniczych w Polsce bez osobowości
prawnej prowadzącą do wzmocnienia działań statutowych Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Pomost
realizowany w okresie od 1.01.2024r. do 31.12.2026 r. w ramach RZĄDOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA
ROZWOJU ORGANIZACJI PORADNICZYCH – KONKURS RPWROP EDYCJA 2024 – PRIORYTET 4. Projekt
refundowany przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Projekt regrantingowy jest inicjatywą zwiększającą dostępność i jakość usług poradniczych a także
wzmocniającą lokalnych liderów.


Projekt “Wzmocnienie 24 organizacji poradniczych bez osobowości prawnej poprzez regranting,
animacje i edukację.” zakłada osiągnięcie celów:

1.Cel główny:


Wzrost jakości i dostępności usług poradniczych dla społeczności lokalnej poprzez budowę
potencjału 24 organizacji poradniczych w Polsce bez osobowości prawnej prowadzącą do
wzmocnienia działań statutowych Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Pomost w okresie od
1.01.2024r. do 31.12.2026 r.

2. Cele szczegółowe:

  • Podniesienie jakości oferty usług poradniczych i zwiększenie ich skuteczności poprzez
    formułę małych grantów dla 24 podmiotów bez osobowości prawnej od 1.01.2024 r. do
    31.12.2026 r.
  • Podnoszenie profesjonalizacji 24 liderów lokalnych bez osobowości prawnej w wyniku
    działań animacyjnych i edukacyjnych od 1.01.2024 r. do 31.12.2026 r.


Grupa docelowa:


Podmioty poradnicze z terenu całego kraju nieposiadające osobowości prawnej .Podmioty udzielają
poradnictwa głównie prawnego, obywatelskiego, rodzino-pedagogicznego oraz zawodowego lub
kompleksowego.


Realizacja małych grantów będzie miała za zadanie wsparcie 480 osób potrzebujących pomocy w
zakresie poradnictwa , z podziałem pomiędzy 24 organizacje poradnicze bez osobowości prawnej po
20 osób na każdą organizację.


Grupa docelowa odbiorców ostatecznych potrzebująca wsparcia poradniczego w zakresie
poradnictwa:
-prawnego,
-obywatelskiego,
-rodzino-pedagogicznego,
-zawodowego lub kompleksowego


Naszymi działaniami chcemy poprawić jakość życia i wesprzeć społeczności lokalne poprzez
zwiększenie dostępności usług poradniczych, edukację oraz budowanie współpracy i trwałości działań
poradniczych. To ma na celu przyczynienie się do pozytywnych zmian społecznych w obszarach
objętych projektem.