Celem głównym realizowanego zadania jest  wzrost  integracji w środowisku osób niepełnosprawnych z Powiatu Świebodzińskiego  poprzez świadczenie usług integracyjnych  w Domu Dziennego Pobytu Homini dla 15 osób z niepełnosprawnościami w okresie od  01-06-2024 r. do 30-06-2024r.

W ramach oferty zaplanowano:

– realizację usług integracyjnych w okresie od  01-06-2024 r. do 30-06-2024 r.  dla 15 osób z niepełnosprawnością. 

– organizację wyjazdu integracyjnego dla 15 osób z niepełnosprawnością. 

Zaplanowane działania doprowadzą do zrealizowania celu oferty i zwiększenie włączenia społecznego 15 osób niepełnosprawnych w czasie trwania projektu.

Jedną z metod prowadzenia zadania jest indywidualne wsparcie w procesie uspołeczniania osób niepełnosprawnych poprzez realizację zadań integracyjnych, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb i możliwości uczestników.

Program zajęć obejmuje:

-zaspokojenie potrzeb społecznych osób niepełnosprawnych tj. uspołecznienie, kontakt z ludźmi, częstsze wyjścia, spotkania integracyjne

-przełamanie lęku poprzez wzrost codziennej aktywności tj. zakupy, spacery, wyjścia do kina, zaangażowanie się, nowe czynności samoobsługowe, czynności przyjmowania gości, otwartość na otoczenie, kontakt z innymi, samodzielność, aktywność społeczno-kulturalna.

Bezpośrednim efektem realizacji zadania będzie wzmocnienie poziomu integracji w środowisku przez  15 osób z niepełnosprawnościami w okresie od 01.06.2024 do 30.06.2024 roku poprzez świadczenie usług integracyjnych.