1. Przedsiębiorstwo Społeczne +
 2. STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI „POMOST” – PROJEKT ERASMUS KA152-YOU
 3. Ochrona praw człowieka w kontekście kultury i praktyk Islandii: Wizyta studyjna
 4. Program Pajacyk – wsparcie żywnościowe
 5. CIS w Świebodzinie wobec wyzwań społeczno-gospodarczych
 6. Dialog +
 7. PNWM
 8. Pomost z Ukrainą – 2023
 9. „OPIEKA WYTCHNIENIOWA DLA CZŁONKÓW RODZIN LUB OPIEKUNÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI” – EDYCJA 2023
 10. Dom Dziennego Pobytu Homini w Świebodzinie -realizacja oferty Zarządu Powiatu Świebodzińskiego
 11. POMOST DLA UKRAINY 2
 12. Aktywny Senior II
 13. Social Tides – projekt rozwoju przedsiębiorczości społecznej 
 14. Międzypokoleniowe Centrum Edukacyjne w Świebodzinie
 15. Pomoc Obywatelom Ukrainy Z Niepełnosprawnością
 16. Pajacyk
 17. Aktywny Senior
 18. Program „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2022
 19. Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2022
 20. Wsparcie dowozu seniorów do domu opieki „Homini”
 21. „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” – edycja 2020-2021
 22. Opracowanie i wdrożenie modelu szkoleniowego – Żłobek
 23. Nowoczesny stolarz na rynku pracy
 24. Empatia przeciw COVID
 25. Klub dziecięcy Baja Land
 26. Kompetencje społeczne w czasach Pandemii. Jak możemy pomagać?
 27. Międzykulturowy krok do wolontariatu
 28. Lepsze Jutro Dzieciom
 29. Cyber Klub Seniora
 30. CIS jako perspektywa zmiany
 31. Utworzenie i prowadzenie 4 Klubów Wsparcia Seniora na terenie 3 powiatów województwa lubuskiego
 32. Dobre praktyki Homini w Świebodzinie
 33. Lubuskie młodzieżą silne
 34. Dzienny Dom Pobytu Homini w Świebodzinie
 35. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczno-zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego w Centrum Integracji Społecznej
 36. By Forest Education
 37. Model środowiskowych usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych
 38. I ty możesz być aktywny zawodowo
 39. Cis jako szansa
 40. Wnuczęta w dobrych rękach
 41. Zwiększenie samodzielności osób bezdomnych poprzez system usług reintegracji społecznej i zawodowej
 42. Salem Alejkum
 43. Kompleksowe i wystandaryzowane aktywizowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie nowych i wsparcie istniejących CIS-ów na terenie woj. lubuskiego
 44. Brójeckie koziołki na Białorusi
 45. Projekt Globtrotter
 46. Tradycyjna wioska w przyszłości
 47. Rowerem przez historię
 48. Komunikacja poprzez sztukę (Southampton)