Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji “Pomost” współpracuje z wolontariuszami podczas wykonywania działań prowadzonych na terenie Gminy Świebodzin.

Wolontariusze angażują się do opieki nad osobami niesamodzielnymi, osobami przebywającymi w swoich domach, do wsparcia sąsiedzkiego, do pomocy osobom samotnym, do wsparcia młodzieży i opieki nad małymi dziećmi.

Aby wykorzystać duży potencjał udzielania pomocy potrzebującym posiadany przez seniorów, postanowiliśmy przeszkolić 7 chętnych seniorów z zakresu kompetencji społecznych i zasad wolontariatu.

Seniorzy mają wolny czas a zaangażowanie w wolontariat może służyć poprawie ich kondycji zdrowotnej i poprzez aktywność posłuży poprawie ich dobrostanu.

Naszym celem jest wzrost kompetencji społecznych u 7 seniorów niezbędnych do pracy wolontariackiej poprzez zorganizowanie 30 h szkoleń i 14 h praktyk nakierowanych na rozwój aktywności seniorów i ich zaangażowanie we wsparcie osób zależnych, niepełnosprawnych oraz niesamodzielnych.

 Zaplanowane szkolenia będą dodatkowo wzbogacone o zasady bezpieczeństwa w pomaganiu w czasie panujących wirusów.

Łącznie zrealizujemy 30 h szkoleniowych oraz 14 h praktyk w okresie od 1.02.2023 do 15.03.2023 r.

Efektem działania będzie wzrost aktywności seniorów, poprawa ich dobrostanu oraz zaangażowanie w działania wolontariackie.

Wykonana została ankieta porównawcza poziomu aktywności i poziomu dobrostanu, która wskaże wpływ realizacji oferty na uczestników.