W okresie ferii zimowych przebywała na Białorusi trzydziestoosobowa grupa młodzieży z województwa lubuskiego. Znaczącą część tej ekipy, stanowili uczniowie świebodzińskich szkół ponadpodstawowych. Wyjazd odbywał się w związku z realizacją projektu „ Brójeckie koziołki na Białorusi” finansowanego z programu „Młodzież w Działaniu”, którego operatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Polsce.
        Nasza młodzież gościła w domach swoich białoruskich kolegów i koleżanek. Plan pobytu był bardzo intensywny. Głównym gospodarzem spotkań była szkoła nr 218 w Mińsku.
Placówka, której dyrektorem jest Walerij Makarczuk, uczestniczy w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Step by Step” realizowanym przez kilkanaście krajów – w tym kilka pozaeuropejskich.
Nasi uczniowie zostali powitani akademią przygotowaną z myślą o gościach z Polski. Uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych razem ze swoimi białoruskimi opiekunami, mieli również okazję poznać od podszewki pracę dużego zespołu edukacyjnego. Bawili się na zorganizowanej tam dyskotece, uczestniczyli w polsko-białoruskich zawodach sportowych, w których jak się okazało dominowali gospodarze.
Szczególnie pożyteczne dla młodych ludzi obu nacji były lekcje naszej wspólnej historii, prowadzone przez nauczycieli białoruskich. Bardzo ważnym elementem spotkań w szkole było przygotowanie wystawy „Nasze korzenie na Białorusi” prezentującej archiwalne materiały rodzin naszych uczniów, rodzin które pochodzą z terenów obecnej Białorusi.

Konferencja w Zielonej Górze


W kościele p.w. św. Heleny i św. Szymona,tzw. „Czerwonym kościółku” gości z Polski przyjęli członkowie polonii białoruskiej z Mińska, której przewodzi zasłużona działaczka Związku Polaków na Białorusi Helena Marczukiewicz. W trakcie dwóch spędzonych tam niezwykłych wieczorów był czas na słuchanie i wspólne śpiewanie pieśni polskich, wymianę opinii i doświadczeń. Działa tu znany i ceniony chór polonijny o niezwykle urokliwej nazwie, oddającej w pełni charakter jego repertuaru – „Głos duszy”. Uczestnicy wyprawy poznali gospodarza tego miejsca, duszpasterza, działacza polonijnego, piewcę kultury polskiej księdza Władysława Zawalniuka. Interesujące było również spotkanie z redaktorką polskiej niezależnej gazety Głos Polski, która relacjonowała spotkania.
W kolejnym dniu wszyscy pojechali do Iwieńca, gdzie usytuowany jest jedyny niezależny Dom Polski prowadzony przez Teresę Sobol. Zaprezentował się tam również chór polskiej szkoły. Jej wychowankowie przedstawili materiały dotyczące polskich korzeni ich przodków.

Konferencja – Prezentacja Województwa

Nie byłaby to wyprawa Polaków, gdyby młodzi ludzie nie skorzystali z okazji odwiedzenia miejsc związanych z naszym Wieszczem. Udali się wiec szlakiem Mickiewicza. Z Mińska nad zasnute o tej porze roku białawą mgłą i zasypane śniegiem jezioro Świteź. Dalej do Nowogródka, gdzie mieści się muzeum mickiewiczowskie, aby w końcu dotrzeć do źródeł, czyli do miejsca urodzin poety uznawanego za wieszcza przez trzy narody pozostające kiedyś we wspólnocie unijnej.
Dyrektor Zespołu Edukacyjnego Małgorzata Jażdżewska w Brójcach wypowiada się o wizycie entuzjastycznie – Mamy nadzieję, że jest to udany początek szerszej współpracy młodzieży polskiej z ich rówieśnikami z Białorusi, a w szczególności z Polonią. Jesteśmy przekonani, że kontakty młodzieży białoruskiej i polskiej dają obustronne korzyści, podnosząc poziom wiedzy o obu krajach, umiejętność rozumienia historii i kultury obu słowiańskich nacji i rozumienia współczesnego złożonego świata.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” w partnerstwie z Zespołem Edukacyjnym z Brójec. Partnerem białoruskim jest organizacja polonijna z Mińska „Poloniczka” pod kierownictwem Swietłany Zamostiny. Prezes Stowarzyszenia „Pomost” Jan Kostyszak serdecznie dziękuje Krzysztofowi Świderek Konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej w Mińsku za nieocenioną pomoc w przygotowaniu i realizacji wizyty Polaków na Białorusi.