Realizujemy międzynarodowy projekt “By Forest Education” w ramach programu Erasmus Plus

http://byforesteducation.com/


Jest to projekt edukacyjny,realizowany od 1.11.2018 r. do 31.10.2020 r.w partnerstwie z organizacjami z Francji, Włoch i Rumunii.