Zadanie 1.

Strona z Warsztatami

Organizacja 3 warsztatów wymiany doświadczeń w zakresie tematów 1-13, w celu podniesienia umiejętności pracowników domu opieki Homini oraz poziomu organizacji usług opiekuńczych poprzez wymianę doświadczeń z partnerem niemieckim.

Zadanie 2.

Strona z wizytami studyjnymi

Organizacja 3 wizyt studyjnych we Frankfurcie, w trakcie  których prezentowany będzie model niemiecki. Celem zadania jest Podniesienie kompetencji pracowników stowarzyszenia Pomost oraz poziomu organizacji usług opiekuńczych poprzez poznanie modelu opieki Moniki Krohwinkel.

Zadanie 3.

Strona z sesjami wspieranymi

Dostosowanie modelu pracy w domu opieki Homini w oparciu o model niemiecki, celem jest podniesienie jakości usług opiekuńczych poprzez adaptację i wdrożenie modelu Moniki Krohwinkel.

„Model opieki nad osobami niesamodzielnymi w Domu Dziennego Pobytu „Homini” w oparciu o adaptację modelu niemieckiego Moniki Krohwinkel”