„Aktywnym Być”

121 osób rozpoczęło swoją drogę ku nowym umiejętnością i nowym kwalifikacjom. W auli Warsztatów Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie uroczyście wręczono indeksy uczestnikom zadania publicznego pod nazwą „I Ty możesz być aktywny zawodowo”.

Aula pękała w szwach, brakło nawet krzeseł. Wszystko po to, by odebrać indeks z rąk włodarza powiatu starosty Zbigniewa Szumskiego, gościa honorowego, aktorki i prezes Fundacji „ Opiekun Serca” Joanny Brodzik oraz prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji „Pomost” Jana Kostyszaka.

Zainaugurowane w ten sposób przedsięwzięcie skierowane jest przede wszystkim do ludzi, którzy szukają nowego miejsca na rynku pracy. „I Ty możesz być aktywny zawodowo” ma do zrealizowania co najmniej trzy zadania. Stworzenie i wdrożenie Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika, podniesienie kompetencji, zdobycie kwalifikacji i uprawnień pozwalających na podjęcie nowej pracy, takiej która spełniałaby oczekiwania i pozwalałaby się samorealizować. Poza aktywizacją zawodową ważnym elementem projektu, który trwać ma bez mała cały 2018 rok jest także aktywizacja społeczna. Przywrócenia społeczeństwu osób borykających się często z drobną niepełnosprawnością, a mających jednocześnie dziesiątki marzeń dotyczących swojej przyszłości. Marzeń, które mogą być spełnione właśnie dzięki takiemu programowi. „I Ty możesz być aktywny zawodowo” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Organizatorem typującym osoby do projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie, a wykonawcą zadania Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost”. Przez najbliższe miesiące stu dwudziestu jeden uczestników będzie poznawać swoje mocne strony i neutralizować słabe. Będzie uczyć się zachowań zgodnych z biznesowym i pracowniczym savoir vivre’m. Poznawać meandry dobrego kontaktu z innymi ludźmi i klientami. Będą ćwiczyć swoje umiejętności interpersonalne oraz poznawać zasady pokonywania stresu, a także zarządzania własną adrenaliną. Finałem projektu będą kursy kształcące w konkretnym zawodzie bądź dające nowe kompetencje i uprawnienia choćby takie jak prawo jazdy. To właśnie uczestnicy wraz z trenerami i doradcami zawodowymi wybiorą sobie takie szkolenia, które zgadzać się będą z predyspozycjami uczestnika i będą dawać szansę na stałe oraz korzystne finansowo zatrudnienie.