Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, ale niewielu z nich pamięta o tym. Antoine De Saint-Exupery „Mały Książę”

Witamy na stronie  Klubu dla dzieci Baja Land.  Znajdziecie tu Państwo wszystkie niezbędne informacje o naszej działalności i zapisach dzieci. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Opieka nad dziećmi do lat 3 prowadzona jest w miejscowościach: Świebodzin, Łagów, Trzciel, Lutol Suchy.
Godziny pracy: 6.30-16.30
Formy opieki: Klub dziecięcy, Dzienny Opiekun

Kontakt
Kierownik Opieki nad Dziećmi w Świebodzinie  – 503 814 586
bajaland@naszpomost.pl
stowarzyszenie@naszpomost.pl

O  nas

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost”  realizuje  projekt  „Klub dziecięcy Baja Land” wraz  z  Zakładem Doskonalenia Zawodowego  sp. z o.o.  w Trzcielu oraz  Zakładem Doskonalenia Zawodowego  w Poznaniu. Projekt  współfinansowany jest przez Unię Europejską  ze środków EFS w ramach RPO–Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy, Działanie 6.4. Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz w wysokości 15% ze środków własnych wnioskodawcy.


Oprócz działalności na terenie Świebodzina, prowadzimy Kluby Dziecięce w Trzcielu- dla 15 dzieci, w Lutolu Suchym-dla 10 dzieci. W Świebodzinie rozpoczęliśmy wsparcie w formie Dziennego Opiekuna dla 15 dzieci. Celem naszego działania jest  wzrost aktywności zawodowej 93 osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi poprzez utworzenie 93 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie klubu dziecięcego i dziennego opiekuna „ Baja Land” w Świebodzinie, w Lutolu Suchym  oraz w Trzcielu .

Klub dla dzieci Baja Land czynny  jest  10 godzin dziennie od godziny 6.30 do 16.30,  zapewniając w ten sposób dyspozycyjność rodziców oraz podjęcie zatrudnienia w pełnym wymiarze. Do klubów uczęszczają dzieci z powiatu świebodzińskiego oraz międzyrzeckiego, których rodzice nie mieli możliwości powrócić na rynek pracy ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem lub wykazują trudności w utrzymaniu pracy.


Grupą docelową  znajdującą się w szczególnej sytuacji są kobiety powracające na rynek pracy po okresie dezaktywizacji związanej z opieką nad dzieckiem. Brak dostępu do usług opiekuńczych, odpowiednich systemów urlopowych i elastycznych form zatrudnienia dla obojga rodziców, utrudnia kobietom uczestniczenie w rynku pracy lub podjęcie pracy w pełnym wymiarze czasu.


Dlatego  stworzyliśmy  warunki do godzenia ról rodzinnych i zawodowych. Interwencja w ramach projektu realizowana jest poprzez wsparcie tworzenia i funkcjonowania instytucji opieki nad małymi dziećmi do lat 3 w formie klubów dziecięcych i dziennego opiekuna.


Zaplanowano  dostosowanie  pomieszczeń w klubach dziecięcych i dziennego opiekuna  zgodnie z wymogami budowlanymi i normami sanitarnymi. Zakupiony plac zabaw, zabawki, wyposażenie sali oraz szatni posiadają atesty oraz certyfikaty zgodnie z normami polskimi . Przestrzeń klubów dziecięcych wspiera rozwój psychofizyczny oraz poznawczy dzieci. Personel posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodu, gdyż przeprowadzono szkolenia podnoszące kwalifikację kadry. Poprzez wyposażenie w niezbędne meble, zabawki, materiały dydaktyczne, dzieci  uczą  się poprzez zabawę w czasie gdy ich rodzicie pracują.

Projekt partnerski „Klub dziecięcy Baja Land” realizowany przez  Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” i ZDZ sp. z o.o.  w Trzcielu, ZDZ w Poznaniu,  współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków EFS w ramach RPO–Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy, Działanie 6.4. Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz ze środków własnych.

Dokumenty do pobrania: