Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji “Pomost” realizuje projekt  „LUBUSKIE MŁODZIEŻĄ SILNE!” w okresie od  01.09.2019 do 31.08.2021.

Projekt jest finansowany w ramach   konkursu 1.4   Młodzież solidarna w działaniu, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój oraz ze środków własnych stowarzyszenia.

Przedmiotem konkursu jest zdobywanie i doskonalenie  przez osoby młode do 29 r. życia umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy.