24 lutego  Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Pomost w ramach programu Pajacyk Polskiej Akcji Humanitarnej zorganizowało  wyjazd edukacyjny Międzynarodowego Klubu Młodzieżowego do zielonogórskiego Planetarium Wenus na seans „Europa ku gwiazdom”.  W spotkaniu wzięła udział polska i ukraińska młodzież naszej gminy.

Pod kopułą planetarium młodzież obejrzała opowieść o kosmicznej ciekawości, odwadze i wytrwałości. Jest to także historia poświęcona odkrywaniu Wszechświata, jego głębokich tajemnic i ukrytych sekretów. Jest to także hołd złożony inżynierom, projektantom, dzięki którym zbudowano najpotężniejsze naziemne teleskopy na świecie.

Film składa się z ośmiu rozdziałów, z których każdy koncentruje się na istotnym aspekcie obserwatorium, jednocześnie przedstawiając perspektywy i oferując szersze spojrzenie na sposób tworzenia astronomii. (źródło: http://planetariumwenus.pl)  Zapraszamy do fotorelacji.

Realizacja projektu
w ramach programu PAJACYK – pomoc psychospołeczna
Międzynarodowy Klub Młodzieżowy

W ramach programu PAJACYK – POMOC PSYCHOSPOŁECZNA Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” w okresie od 01 września do 30 czerwca 2023r. realizuje projekt pod tytułem „Międzynarodowy Klub Młodzieżowy”. Projekt jest finansowany ze środków Polskiej Akcji Humanitarnej.
Stowarzyszenie na Recz Edukacji “Pomost” zaplanowało realizację projektu pod nazwą
“Międzynarodowy Klub Młodzieżowy” w ramach prowadzonego przez siebie Centrum Wolontariatu. Na podstawie zdiagnozowanych potrzeb młodzieży ukraińskiej, która przebywa czasowo na terenie Powiatu Świebodzińskiego w woj. lubuskim, zaplanowano działania mające na celu odnowienie potencjału kapitału ludzkiego 25 uczniów ukraińskich w wieku 13-16 lat poprzez działania edukacyjne, psychospołeczne i integracyjne z rówieśnikami w okresie od 1.09.2022r. do 31.06.2023
r. W procesie odnawiania kapitału ludzkiego zaplanowana jest integracja z rówieśnikami ( 25 osób) samodzielnie przez młodzież prowadzonym Klubie, wsparcie indywidualnego coacha i rozpoznawania swoich zasobów, nauka umiejętności rozwiązywania konfliktów, zajęcia terapeutyczne tj. arteterapia, muzykoterapia, kinezyterapia, szachoterapia, a także podniesienie poziomu kluczowych kompetencji poprzez korepetycje i naukę języka.
1. Grupy docelowe
Grupa docelowa to 25 uczniów ukraińskich ( 20 dziewczyn) w wieku 13-16 lat przebywających w powiecie świebodzińskim. Większość tych osób uczęszcza do szkół podstawowych w Świebodzinie, kilka osób korzysta z nauki zdalnej, 2 osoby uczą się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świebodzinie- niepełnoprawność intelektualna. 5 osób znalazło miejsce w Powiatowym Zespole Szkół . W szkołach znaleźli się w klasach przygotowawczych, często w klasach niższych ze względu na
różnice programowe i nieznajomość języka polskiego. Grupą docelową projektu jest też 25 uczniów ( 30 dziewczyn) w wieku 13-16 lat narodowości polskiej. Są to znajomi ze szkoły lub sąsiedzi obywateli ukraińskich.
2. Cele projektu

a) Cel główny:
Odnowienie potencjału kapitału ludzkiego 25 uczniów ukraińskich w wieku 13-16 lat dotkniętych skutkami wojny przebywających w powiecie świebodzińskim poprzez działania edukacyjne, psychospołeczne i integracyjne z polskimi rówieśnikami -25 osób , w Międzynarodowym Klubie Młodzieżowym prowadzonym w okresie od 1.09.2022r. do 31.06.2023 r.
b) Cele szczegółowe:
 Zwiększenie poziomu integracji społecznej 25 uczniów ukraińskich z polskimi rówieśnikami (25 osób) poprzez zaangażowanie do wspólnego i włączającego prowadzenia międzynarodowego Klubu Młodzieżowego w okresie realizacji projektu.
 Wzrost umiejętności rozwiązywania konfliktów przez 25 uczniów ukraińskich poprzez
 rozpoznanie osobistych zasobów, opracowanie i realizację Indywidualnego Planu Rozwoju we współpracy z osobistym trenerem w okresie realizacji projektu.
 Zwiększenie dostępności do pomocy psychologicznej dla 25 uczniów ukraińskich poprzez zajęcia terapeutyczne w Klubie Młodzieżowym tj. arteterapia, muzykoterapia, kinezyterapia, szachoterapia w okresie realizacji projektu.
 Podniesienie poziomu kluczowych kompetencji 25 uczniów ukraińskich poprzez zapewnienie nauki języka polskiego oraz korepetycji wyrównujących braki w nauce szkolnej w okresie realizacji projektu.

 1. Rezultaty i wskaźniki:
   Zintegrowanie 25 uczniów ukraińskich z 25 polskimi rówieśnikami w powiecie świebodzińskim
   Rozpoznanie zasobów przez 25 uczniów ukraińskich i 25 polskich, nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów.
   Uzyskanie pomocy psychologicznej przez 25 uczniów z Ukrainy.
   Posługiwanie się językiem polskim w mowie i piśmie przez 25 uczniów ukraińskich i wyrównanie braków w nauce szkolnej.
 2. Działania projektu:

Lp. Działania Terminy
1. Zaproszenie 25 uczniów ukraińskich i 25 uczniów innej narodowości z powiatu świebodzińskiego do prowadzenia Klubu Młodzieżowego – termin: od 01.09.2022r.
do 10.09.2022r.
2. Prowadzenie działalności Klubu Młodzieżowego od 01.09.2022r.
do 30.06.2022r.
3. Prowadzenie zajęć terapeutycznych w ramach działalności Klubu od 01.09.2022r.
do 30.06.2022r.
4. Prowadzenie korepetycji od 01.09.2022r.
do 30.06.2022r.

 1. Wartość projektu: 215 000,00 zł

Projekt jest realizowany w ramach programu Pajacyk Polskiej Akcji Humanitarnej